Diplomati

Nestlé hever sine CSR-m?l for 2020

05-04-2013 16:05 Nestlé Norge Nestlé-konsernet har nettopp offentliggjort sine sosiale og milj?messige m?l for 2020 (eller tidligere) i sin ?2012 Nestlé in Society: Creating Shared Value and meeting our commitments? som n? er tilgjengelig p? web. Nestlé g?r et skritt videre enn CSR tradisjonelt gj?r i virksomheter.

Nestlé-konsernet har nettopp offentliggjort sine sosiale og milj?messige m?l for 2020 (eller tidligere) i
sin ?2012 Nestlé in Society: Creating Shared Value and meeting our commitments? som n? er tilgjengelig p? web. Nestlé g?r et skritt videre enn CSR tradisjonelt gj?r i virksomheter.
I alt 30 m?l skal n?s, og det dreier seg bl.a. om at all palmeolje i Nestléprodukter skal v?re b?rekraftig produsert innen ?rets utgang. Dette er 2 ?r f?r opprinnelig m?l fra 2010, der det het innen 2015.
Nestlé vil ogs? redusere drivhusgassutslipp med 35 % og vannforbruk med 40 % per tonn produkt innen 2015 sammenlignet med 2005 niv?.
?Vi har satt oss noen fremtidige og forpliktende m?l b?de sosialt og milj?messig. Disse forpliktelsene
er m?lbare, og er en videref?ring av det arbeidet vi allerede gj?r p? omr?det, hvor vi i mange ?r har m?lt p? v?r innsats og rapportert om v?re fremskritt. Det nye er, at vi n? deler v?re forpliktelser med omverdenen. Vi tror p?, at vi kan gj?re en forskjell ved ? sette oss m?lbare, kortsiktige m?l, som vi kan holdes ansvarlig for, i stedet for langsikige forh?pninger,? sier Nestléskonsernsjef Paul Bulcke.
Han peker p? at rollen som verdens st?rste n?ringsmiddelvirksomhet ikke bare medf?rer muligheter, men ogs? ansvar i st?rre grad. ?Vi kan med v?r st?rrelse spille en verdifull lederrolle ved ? st?tte en samordnet handlingsplan. Vi har kapasiteten til det ? og enda viktigere: vi har viljen til det,? sier Paul
Bulcke.
Han understreker, at de ern?rings- og milj?utfordringer, som verden st?r over for ? bl.a. med utsikten
til en massiv befolkningstilvekst i verden de kommende ti?r ? ikke bare krever samlet innsats fra virksomhetene, men ogs? fra regjeringer, myndigheter, NGO?erog andre deltakere.

A to już wiesz?  - Vi kan ikke akseptere at barn d?r av et lite myggstikk

Les mer her: www.nestle.com/csv/what-is-csv/about-report

Nestlés historie i Norge g?r helt tilbake til 1898 med Viking melk. I dag selger Nestlé en rekke sterke merkevarer som NESCAFÉ, Nesquik, NESCAFÉ Dolce Gusto, Nestlé Barnemat, Smarties, Lion, After Eight, Maggi potetmos og buljong og frokostblandinger som Cheerios og Fitness. Nestlé eier ogs? virksomhetene Nespresso, Nestlé Professional, Jede, Kaffeknappen, Hjem-is, Purina og Health Science.
V?rt m?l er ? produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil. I Nestlé Norge er vi ca. 250 ansatte, og omsetter for 1,3 milliarder kroner (2010).
For oss p? Nestlé er Creating Shared Value (CSV) m?ten vi driver virksomhet p?. Creating Shared Value betyr at vi m? skape langsiktige felles verdier b?de for v?re aksjon?rer OG for lokalsamfunnene vi opererer i. Nestlé jobber med CSV innen omr?dene ern?ring, vann og jordbruksutvikling. I tillegg m? vi f?lge v?re forretningsprinsipper. Disse omfatter alt fra lokale lover og forskrifter til FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt internasjonalt regelverk.
Nestlé Norge inng?r i Nestlé SA som er verdens ledende n?ringsmiddelkonsern innen ern?ring, helse og velv?re.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy