Nestlé satser p? verdens kakaodyrkere med ?The Cocoa Plan?

Stiftelsen Fadderbarnas framtid brukte i tidsrommet 2006 til 2009 ca sju millioner kroner mer p? administrasjon enn vedtektene i stiftelsen tillater. Slik bruk av midlene som stiftelsen samler inn kan v?re straffbart.

Det er konklusjonen i en granskingsrapport som revisjonsselskapet BDO har laget p? oppdrag fra Stiftelsestilsynet. Fadderbarnas framtid jobber for ? skaffe barn i India utdanning og en trygg start i livet, og har i dag rundt 4500 fadderbarn som det samles inn penger til i Norge.
Styret visste om bruddet

Stiftelsens vedtekter sl?r fast at det ikke kan brukes mer enn 20 prosent av de
innsamlede midlene p? administrasjon av stiftelsen i Norge. BDOs gransking
viser at det siden 2006 er brukt stadig mer penger til drift av stiftelsen, og
i 2009 ble vel 46 prosent av de innsamlede midlene brukt p? administrasjon. Stiftelsens styre var klar over bruddet p? vedtektene, men fadderne ble ikke informert om det som skjedde.
H?per p? ro i stiftelsen

Det er f?rste gang Stiftelsestilsynet p? denne m?ten gransker en stiftelse for stiftelsens regning slik stiftelsesloven ?pner for. Seniorr?dgiver Per Ole Sollie i Stiftelsestilsynet sier at fakta som BDO-rapporten avdekker viser at det var behov for en gransking av Fadderbarnas framtid. Han h?per n? at rapporten kan bidra til ? skape ro rundt stiftelsen.
– Det er viktig ? understreke at stiftelsen allerede har endret sine rutiner, sier Per Ole Sollie.
Stiftelsestilsynet legger til grunn at styret i stiftelsen n? foretar en forsvarlig gjennomgang og vurdering av rapporten og anbefalingene fra BDO.
– Vi vil ha en n?rmere dialog med stiftelsen ang?ende den videre oppf?lgingen av rapporten n?r stiftelsen har hatt sin gjennomgang, sier Per Ole Sollie.

Mistanke om straffbare handlinger

BDO anbefaler at det vurderes om p?talemyndigheten b?r orienteres om det som er avdekket. Bakgrunnen er at BDO i rapporten konkluderer med f?lgende:
Det er avdekket mistanke om straffbare handlinger beg?tt av enkeltpersoner og som kan medf?re foretaksansvar
Flere av handlingene som er avdekket kan gi grunnlag for straffeansvar for stiftelsen eller enkeltpersoner
Det foreligger ingen opplysninger om at enkeltpersoner hos Fadderbarnas framtid har mottatt ?konomiske fordeler p? bekostning av stiftelsen
Overforbruket i stiftelsens administrasjon ble finansiert ved valutagevinst p? penger som ble overf?rt til India. Her ble det brukt en underkurs som gjorde at deler av summene kunne f?res tilbake til Norge, der de ble brukt i strid med vedtektene i stiftelsen. I stedet kunne pengene v?rt brukt til ? st?tte flere fadderbarn i India.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt:
Seniorr?dgiver Per Ole Sollie, tlf. 992 84 344. E-post: [email protected]
Avdelingsdirekt?r Gunn Merete Paulsen, tlf. 992 84 338. E-post: [email protected]
BDOs rapport er i sin helhet tilgjengelig p? Stiftelsestilsynets hjemmeside www.stiftelsestilsynet.no
Stiftelsestilsynet har ansvaret for forvaltning, tilsyn og kontroll av alle stiftelser i Norge etter stiftelsesloven.
Stiftelsestilsynet er en del av organisasjonen Lotteri- og stiftelsestilsynet og ligger i F?rde i Sogn og Fjordane.

Authors

Related posts

Top