Utenrikspolitikk

Nestlés CSV-rapport 2011 f?r GRI A+ klassifisering

I tr?d med at Norges Bank Investment Management, som forvalter Statens Pensjonsfond Utland, gir Nestlé topp karakter for rapportering p? vannrisiko, er vi stolte over ? ha n?dd GRI A+ klassifisering for ?rets CSV-rapport.

Nestlé mener at for ? ha suksess p? lang sikt m? man skape felles verdier, ikke bare for v?re aksjon?rene, men ogs? for samfunnet. Vi kaller dette Creating Shared Value.
V?re ?rlige CSV rapporter har som m?l ? formidle v?re langsiktige positive effekter p? samfunnet, og hvordan dette er knyttet til v?r virksomhet.
Vi har nylig lansert v?r globale CSV rapport, som beskriver fremdrift og utfordringer innen v?re tre hovedomr?der – Ern?ring, Vann og Landbruksutvikling. Rapporten beskriver ogs? hvordan vi jobber for ? sikre milj?messig b?rekraft og etterlevelse. Nytt av ?ret er at vi ogs? rapporterer etter GRI A + kriteriene (Global Reporting Inititative). GRI er den ledende organisasjonen for ikke finansiell rapportering. Det er en non-profit organisasjon som jobber for ? fremme ?konomisk b?rekraft. Den setter standarden for ikke finansiell rapportering, og det er t?ffe kriterier. Nestlé er f?rst globale matselskap som n?r GRI A+ kriteriene for global b?rekraftsrapportering.
(Les mer om GRI her: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx)
Rapportering etter GRI A+ inkluderer emner Nestlé aldri har rapportert i detalj p? tidligere – som menneskerettigheter, mangfold og kj?nn, klimaendringer, biologisk mangfold og korrupsjon.
Vennligst les hele rapporten her: http://www.nestle.com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/Documents/Corporate_Social_Responsibility/2011-CSV-Report.pdf
?rets sammendrag av CSV-rapporten handler om selskapets ansvar for vann og de utfordringene vi st?r overfor. FNs Global Compact CEO Water Mandate informerer om strukturen p? vannseksjonen i rapporten, og vi gir detaljert informasjon om v?rt arbeid innen hovedomr?dene til Water Mandate, nemlig generell policy, felles drift, produksjon, leverand?rkjeden og samfunnsengasjement.

Les gjerne vannrapporten her:

Alt v?rt CSV materiale inkludert bilder, videoer og case studies er tilgjengelig p? v?r nettside: www.nestle.com/csv

Vi h?per du finner v?r CSV-rapport engasjerende og informativ, og setter stor pris p? innspill og dine synspunkter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy