Penge

Norges f?rste kj?reskole med alkol?s

Trafikkforum er en engasjert interesseorganisasjon for ca. 200 kj?reskoler i Norge. Som et svar p? Vegdirektoratets handlingsplan 2014-2017, der det blant annet skal jobbes for alkol?s i kj?reskolebiler, har Trafikkforum valgt ? inng? en avtale med KGK Norge som gir deres medlemmer muligheten til ? kj?pe og installere Dräger alkol?s i sine kj?ret?y.
N? er de to f?rste l?sene installert hos AB Trafikkskole Bil og MC AS.
“Vi er overbevist om at alkol?s vil bli stadig vanligere i fremtiden, og det ? v?re tidlig ute med ? installere alkol?s i bedriftens biler vil v?re en god m?te ? profilere bedriften p?. I tillegg til at det profilerer bedriften som en seri?s akt?r som tar ansvar, vil det ogs? v?re med ? legge grunnlaget for at det ? ha alkol?s i bil blir oppfattet som naturlig og normalt. Det ? ha alkol?s i skolebiler vil selvf?lgelig ogs? v?re en stor fordel for ? sikre at vi ikke har en p?virket elev bak rattet, samtidig som det gir unge og uerfarne f?rere riktige holdninger helt fra starten av” , sier Stig Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum.
“Til slutt h?per vi at s? mange som mulig av v?re medlemmer ?nsker ? benytte seg av dette tilbudet. Trafikkforums medlemsskoler er innovative, seri?se, samfunnsbevisste og profesjonelle, kort sagt engasjerte trafikkskoler”, avslutter Stig Ohrvik.

Om Trafikkforum
Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for norske trafikkskoler, som har som form?l ? ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og bistand til skolene. Trafikkforum har som m?lsetting ? v?re premissleverand?r for utviklingen av bransjens rammevilk?r gjennom p?virkning av myndigheter og opinion.
KGK er distribut?r for verdens ledende produsenter av tekniske h?ykvalitets produkter innen bil- og maritim sektor. KGK er en familiebedrift med 60 ?r i bransjen og har 933 ansatte. Konsernet opererer i Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen med en omsetning p? ca. tre milliarder svenske kroner. KGK er markedsleder i Norden og representerer over 100 merker som Hella, ZF, Dräger, NGK, VDO, Webasto, Thule, Zirkona og Suzuki. Mer informasjon om KGK produkter er tilgjengelig p? nettstedet:www.kgk.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy