Penge

Norsk Motor Klubb og Kj?r for livet skal f? flere ungdommer inn i det organiserte motorsportmilj?et

Norsk Motor Klubb og Kj?r for livet skal f? flere ungdommer inn i det organiserte motorsportmilj?et
06-05-2014 10:00 Kronprinsparets Fond Organisasjonen Kj?r for livet har inng?tt en samarbeidsavtale med Norsk Motor Klubb (NMK). M?let er ? styrke rekrutteringen til norsk motorsport, og bringe flere ungdommer inn i NMKs lokale avdelinger og aktiviteter ? samt ivareta det gode arbeidet Kj?r for livet gj?r for ? skape varige, gode aktiviteter og relasjoner for ungdommene.

PRESSEMELDING FRA KJ?R FOR LIVET
Organisasjonen Kj?r for livet har inng?tt en samarbeidsavtale med Norsk Motor Klubb (NMK). M?let er ? styrke rekrutteringen til norsk motorsport, og bringe flere ungdommer inn i NMKs lokale avdelinger og aktiviteter ? samt ivareta det gode arbeidet Kj?r for livet gj?r for ? skape varige, gode aktiviteter og relasjoner for ungdommene.
– NMK ser Kj?r for livet-tilbudet som et godt springbrett inn i motormilj?et for de ungdommene som i dag ikke tar del i de tilbud som allerede eksisterer. Vi ?nsker som organisasjon ? vise et godt samfunnsansvar og bist? slik at flere uorganiserte ungdommer f?r v?re med i organiserte aktiviteter, sier generalsektret?r i NMK, Heidi Engedal.

Sosialt nettverk og tilh?righet
Kj?r for livet jobber lokalt i flere kommuner. Et samarbeid med en lokal motorklubb kan v?re avgj?rende for at organisasjonen skal kunne arrangere gode aktiviteter for ungdommene som deltar i programmet. Samarbeidet skal gjelde b?de ungdommene som har plass i det tilpassede klubbtilbudet og de ungdommene som deltar i de ?pne ?Team10?-tilbudene som er under etablering flere steder.
– Vi samarbeider i flere av v?re aktive kommuner allerede, blant annet i Orkla, Trysil og Melhus. Vi ?nsker ? v?re en p?driver til at v?re ungdommer er presentert for og integrert i lokale p?g?ende motorsportaktiviteter den dagen de er ferdige hos oss i Kj?r for livet. Vi vet at sosialt nettverk og tilh?righet er sv?rt viktig for mange av v?re ungdommer, sier gründer i Kj?r for livet Knut Ove B?rseth.

Rammeavtalen hindrer ikke Kj?r for livet i ? melde inn ungdommer i andre motororganisasjoner, og det er frivillig for Norsk Motor Klubb sine klubber ? samarbeide med Kj?r for livet.

A to już wiesz?  Scandic Vulkan f?rst i Norge med nytt Svanemerke

Om NMK
Norsk Motor Klubb (NMK) er en landsomfattende motorsportorganisasjonen stiftet i Oslo som Norsk Motorcyckle-Club 28.juli 1916. Klubben har rundt 12.500 medlemmer fordelt p? ca 102 lokale klubber rundt om i landet. N?r 60 % av de lisensierte ut?verne i Norge er dermed medlem av NMK. Les mer p? www.nmk.no.
Om KJ?R FOR LIVET:
KJ?R FOR LIVET er en organisasjon med ideelle vedtekter som etablerer et tilpasset og opplevelsesbaserte tilbud rundt omkring i landet. Dette gj?res i tett samarbeid med de lokale kommunene, og organisasjonen har st?tte fra bl.a Samferdsels- og Justisdepartementet, AV-direktoratet, FERD Se og Kronprinsparets fond. Les mer p? www.kjorforlivet.no.

For ytterligere informasjon:
Norsk Motor Klubb: Generalsekret?r Heidi Engedal, tlf: 950 01 092, e-post: [email protected]
KJ?R FOR LIVET: Gründer og lagkaptein Knut Ove B?rseth, tlf: 48 10 1000, e-post: [email protected]

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

A to już wiesz?  Fra Veritas til Redningsselskapet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy