Norsk professor gjenvalgt til FNs barnekomité.

Kirsten Sandberg har blitt gjenvalgt for en ny fire?rsperiode i FNs barnekomité
Kirsten Sandberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har sittet i komiteen siden 2011 og har ledet den siden ifjor.

FNs barnekomité best?r av 18 uavhengige menneskerettighetseksperter som overv?ker statenes forpliktelser ovenfor Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen s?rger for at verden anerkjenner at barn har krav p? spesiell beskyttelse og har egne rettigheter.
– FN-sambandet gratulerer Kirsten Sandberg med gjenvalget. Hun er en autoritet p? barns rettigheter og vi ?nsker henne lykke til videre i det viktige arbeidet FNs barnekomité gj?r, sier generalsekret?r Kari Solholm.
Nesten alle verdens stater har ratifisert Barnekonvensjonen, med unntak av USA og Somalia. Statene som har tilsluttet seg konvensjonen har en plikt til ? s?rge for at den f?lges i deres eget land og m? rapportere til barnekomiteen hvert femte ?r.

– Norge skal ikke rapportere til FNs barnekomité f?r i 2016, men vi h?per allikevel at gjenvalget av Kirsten Sandberg inspirerer til rask ratifisering av tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen slik at ogs? norske barn f?r rett til ? klage sin sak inn til Barnekomiteen, avslutter Solholm.
Les mer:
– Hvilke rettigheter har barn?

– FNs barnekomite sine kommentarer til Norge
– Aktuelt: Norge fortsatt uten klagerett for barn

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

Authors

Related posts

Top