Ny leder for barnehageutvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foresl?r ? ?ke st?tten med 5 millioner kroner til ferietilbud for barn, unge og familier med d?rlig ?konomi. Form?let er ? senke sosiale og ?konomiske barrierer for deltakelse og bidra til inkludering.
-?kt st?tte til ferietiltak i storbyene gj?r at flere fattige barn, unge og deres familier kan f? et ferietilbud sommeren 2011. En slik styrking er viktig for regjeringens m?lsetting om ? styrke innsatsen mot fattigdom blant barn og unge i s?rlige utsatte omr?der, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i st?rre bysamfunn er st?tteordning for ? bidra til ? bedre oppvekst- og levek?r i st?rre bysamfunn. Innsatsen mot fattigdom innenfor storbyordningen har ligget p? 31,5 millioner kroner og foresl?s n? ?kt til 36,5 millioner kroner. Ordningen omfatter 23 st?rre byer og 7 prioriterte bydeler i Oslo. M?lgruppen er barn, unge og familier ber?rt av fattigdomsproblematikk.

Authors

Related posts

Top