Ny president i Redningsselskapet

Nicolai Jarlsby ble i Troms? i helgen valgt til ny president i Redningsselskapet etter Lars Hellandsj?. ? Jeg gleder meg veldig til ? gj?re en stor innsats for beredskapen til sj?s, sier Jarlsby som har
sittet i Redningsselskapets sentralstyre siden 2006.
Jarlsby ble valgt under Redningsselskapets representantskapsm?te i Troms?. Han har lang fartstid i mange styrer, er sj?vant og ble valgt inn til sentralstyret i 2006. ?Det er viktig for meg at
Redningsselskapet har en forsvarlig ?konomi og at beredskapen langs kysten blir
styrket, sier Jarlsby som bor i Kristiansand hvor han ofte er ute med b?t. Han
har seilt masse siden han var 10 ?r, og er fortsatt mye p? sj?en sammen med familien sin i sommerm?nedene.
?Nicolai Jarlsby ble valgt til ny president fordi han var den beste av alle kandidatene. Jarlsby har en evne til ? se de store linjene. Han er en god ?konom og strateg, sier leder av valgkomitéen, Tor Honningsv?g.

Styret i Redningsselskapet
– ? sitte i styret for Redningsselskapet inneb?rer de samme oppgaver og plikter
som i en hvilken som helst organisasjon eller bedrift. Det er ? v?re vaktbikkje, ? se til at administrasjonen forvalter verdiene og utf?rer oppgavene sine p? beste m?te
for medlemmer, kunder og samfunnet for?vrig. Styret m? st? for den langsiktige tenkningen,
og ikke bare slukke branner. Det betyr mye for meg at vi klarer ? ha en lav
terskel for ? si hva vi tenker i styret. Det er noe av det viktigste i alle
styrer: At alle, uavhengig av teoretisk og praktisk bakgrunn, t?r ? si hva man mener og tenker, sier presidenten.
Én betingelse
Jarlsby sa i et intervju til bladet ?Redningssk?yta? i 2007 at han har hatt én
klar betingelse for ? sitte i Redningsselskapets sentralstyre, og det er ? f?
v?re med ei redningssk?yte ut i skikkelig hardt v?r. ?Jeg har v?rt med ut med
redningssk?yter, men har fortsatt til gode ? f? oppleve skikkelig d?rlig v?r.
S? det h?per jeg fortsatt p? ? f? oppleve, sier Jarlsby.
Styret i Redningsselskapet best?r av:
President Nikolai Jarlsby, Kristiansand (nytt verv)
Visepresident Anders Gundersen, T?nsberg (nytt verv)
1. sentralstyremedlem Eva Torill Strand, Aver?y (nyvalgt)
2. sentralstyremedlem Per Hindenes, Alta (nyvalgt)
3. sentralstyremedlem Fritz Fredriksen, Oslo (nytt verv)
Distriktsstyremedlem Irene Valstad Simonsen, Troms? (nyvalgt )
Ansatterepresentanter: Anne Grete ?degaarden, Arendal og Tor-Hugo Jensen, Harstad

FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en frivillig organisasjon som driver de 42 redningssk?ytene som dekker norskekysten og de to st?rste innsj?ene Mj?sa og Femunden. De siste ti ?rene har redningssk?ytene reddet 350 liv og berget 1000 fart?y fra forlis.
I tillegg driver Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sj?sikkerheten. Mer en 30.000 barn og unge er hvert ?r i kontakt med sj?vettbudskapet til Redningsselskapet. Les mer p? www.rs.no

Authors
Top