Internasjonalt

Ny rapport: Et arbeidsmarked for alle?

Ny rapport: Et arbeidsmarked for alle?
29-01-2013 13:00 Nordens Välfärdscenter En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier Uansett konjunktursituasjonen har personer med funksjonsnedsettelser en svakere stilling p? arbeidsmarkedet enn andre arbeidss?kere. I "Et arbeidsmarked for alle?" sammenlignes strategier for ? ?ke sysselsettingen blant personer med funksjonsnedsettelser i de nordiske landene.

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier
Uansett konjunktursituasjonen har personer med funksjonsnedsettelser en
svakere stilling p? arbeidsmarkedet enn andre arbeidss?kere. I “Et arbeidsmarked
for alle?” sammenlignes strategier for ? ?ke sysselsettingen blant personer med
funksjonsnedsettelser i de nordiske landene
Rapporten beskriver og analyserer de nordiske landenes jobbstrategier for
personer med funksjonsnedsettelse. Den belyser forskjeller og likheter mellom
landene i valg av tiltak i de n?rmeste ?rene. Alle strategiene, med unntak av
den norske, tar utgangspunkt i FN-konvensjonen for personer med
funksjonsnedsettelse.
Manglende inkludering av personer med funksjonsnedsettelse er en felles
nordisk utfordring. Bedre evalueringer, utveksling av erfaring og resultater vil
kunne bidra til ? utvikle arbeidsmarkedspolitikken for personer med
funksjonsnedsettelse.
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

A to już wiesz?  Ny l?rerh?yskole ?pnet i Malawi

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy