Diplomati

Ny rapport om arbeidsmarkedet for seniorer

I alle de nordiske landene er det en erkl?rt politikk ? ?ke deltakelsen i arbeidslivet blant seniorer. Den viktigste bakgrunnen f?lger av et mer langsiktig befolknings- og velferdsperspektiv: Etter hvert som det blir stadig flere eldre som lever lengre, blir det mer kostbart for de yngre aldersgruppene ? finansiere og opprettholde forholdsvis sjener?se velferdsordninger, ikke minst for de eldre.
I de nordiske landene er om lag 7 av 10 seniorer i alderen 50-64 ?r i arbeid og i alt 3 av 10 er f?rtidspensjonerte eller p? vei ut av arbeidslivet. Svekket helse og arbeidsevne er den viktigste ?utfartsveien?, etterfulgt av valgfri, fleksibel pensjonering, arbeidsl?shet og arbeidsmilj?. Formelle og uformelle stengsler og aldersdiskriminering er ogs? ?rsaker. Folk er forskjellige, ikke minst som seniorer.
Det avgj?rende for at flere seniorer kan og vil fortsette flere ?r i arbeid er helsa, arbeidsoppgavene og arbeidsmilj?et, og at de blir sett, brukt og verdsatt!

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn
.

.

Similar Posts