Nye barne- og ungdomsb?ker fra Cappelen Damm uke 5 og 6

Konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland og politisk r?dgiver Arvinn Eikeland Gadgil i milj?- og utviklingsdepartementet ?pner kontaktkonferansen 2011.
Tid: 1. februar 2010, kl 09:00 ? 15.00.
Sted: Felix konferansesenter p? Aker Brygge.
Konferansen er m?tested for sentrale myndigheter og det sivile samfunn dvs. de frivillige organisasjoner. Tema for ?rets konferanse er todelt. F?rste del er om Teknologiens rolle i styrking av kvinners rettigheter og muligheter. Dette er sammenfallende med tema for m?tene i FNs kvinnekommisjon i New York fra 22. februar ? 11. mars i ?r. Andre del vil fokusere p? kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, herunder oppn?else av Tusen?rsm?lene 4 og 5.
Hvert 90. sekund d?r en kvinne p? grunn av komplikasjoner i forbindelse med graviditet eller f?dsel. I de aller fleste tilfellene kunne d?dsfall v?rt unng?tt gjennom tilgang til grunnleggende og sikre helsetjenester. Ett av FNs tusen?rsm?l er ? redusere d?deligheten blant gravide og f?dende kvinner med tre firedeler mellom 1990 og 2015.
– Vi har bare 5 ?r igjen og vi m? tenke nytt om vi skal klare det. Jeg tror at ?kt bruk av teknologiske virkemidler innrettet mot kvinners behov kan gi oss de endringene verden trenger, sier konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.
? Kvinners mulighet til selv ? bestemme over egen kropp, seksualitet og reproduksjon henger tett sammen med den generelle likestillingen mellom kj?nnene. Norge m? fortsette ? inkludere de seksuelle rettighetene i sammenhenger der m?dred?delighet diskuteres, og fronte retten til trygge aborter, understreker Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, Forum For Kvinner og Utviklingssp?rsm?l.

For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef i FOKUS Trine Tandberg tlf 41 44 08 09
Senior kommunikasjonsr?dgiver i BLD Raheela Chaudhry tlf 91883568

Authors

Related posts

Top