Diplomati

Nytt adopsjonssamarbeid med Vietnam

Justisdepartementet i Vietnam og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har n? signert en bilateral avtale om adopsjonssamarbeid.
Direkt?ren for adopsjonssaker i Vietnam, Nguyen Van Binh, signerte avtalen hos Bufdir 4.6.2013. Norske og vietnamesiske myndigheter ?pner dermed opp for at adopsjonsforeninger kan s?ke myndighetene i begge land om tillatelse til adopsjonsformidling.
? Vi er sv?rt glade for at denne felles forst?elsen n? er p? plass, sier daglig leder i Adopsjonsforum ?ystein Gudim. Sammen med Vietnams ambassad?r, Ta Van Thong, var han til stede da avtalen ble signert.
Tillatelse
Adopsjonsforum vil umiddelbart starte arbeidet med ? s?ke om formidlingstillatelse. Senere i ?r blir det aktuelt med et bes?k fra foreningen til Vietnam. Adopsjonsforum har siden i fjor sommer hatt en midlertidig representant i landet, og hun m? ogs? godkjennes av begge lands myndigheter. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta ? behandle s?knaden om tillatelse. Adopsjonsforum h?per at de f?rste adopsjonss?knadene fra familier kan sendes til Vietnam innen slutten av 2013.
Adopsjonsforum har gjennomf?rt flere bes?k til Vietnam de siste ti ?rene. I februar 2013 gjennomf?rte ogs? Bufdir et bes?k i landet. Vietnam har f?tt en ny adopsjonslov og i 2011 ratifiserte landet Haag-konvensjonen om adopsjon. Fra 1991 til 1999 formidlet Adopsjonsforum 80 barn fra Vietnam til familier i Norge.
Illustrasjonsfoto: David Clarke
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Similar Posts