Valg

Nytt temahefte fra Nordens Velferdssenter: Eldre i informasjonssamfunnet

I dag er digital delaktighet en forutsetning for et velfungerende demokrati.
Selv om bruker av Internett har ?kt p?takelig de siste ?rene, er det fortsatt mange eldre som ikke bruker nettet, s?rlig blant de eldste fra 75 ?r og oppover. Dette er bakgrunnen for at Nordens Välfärdscenter tar opp temaet om eldre i informasjonssamfunnet.
Her kan du lese om hvordan situasjonen er i dag og hva som hemmer og hva som fremmer bruk av Internett blant eldre. Mange er ivrige nettbrukere som skaper interessefellesskap p? nettet ? noe som igjen f?rer til fysiske m?teplasser og ?kt livskvalitet. Ikke minst skaper det mestring som gj?r at eldre p? lik linje med alle kan delta i den digitale kommunikasjonen med myndigheter og i samfunnet ellers. Det handler om ? inkludere de eldre i informasjonssamfunnet ? og for ? lykkes med det m? de eldre selv tas med i utviklingsarbeidet.
I temaheftet kan du bl.a. lese:
Att bli gammal i en ny tid – intervju med fysikprofessorn Bodil Jönsson
Netstaten Island p? toppen
N?r teknologien skaber mödessteder
Unge sl?r digital bro over generationsklöften
Nordens Velferdssenter ?nsker ? spre kunnskap og skape debatt. Det gj?r vi blant annet gjennom anbefalingene i temaheftet.
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Heikki Holm   #Helen Bj   #Plan Norge Norsk   #Plan Norges