?k adopsjonsst?tten!

De tre adopsjonsforeningene har n? startet sin egen kampanje: ??k adopsjonsst?tten?. P? kampanjens Facebook-side vil vi samle inn underskrifter for ? legge press p? politikerne, slik at de innfrir det de har programfestet: ? ?ke adopsjonsst?tten!
I disse dager starter de tre adopsjonsforeningene kampanjen ??k adopsjonsst?tten?. M?let med kampanjen er ? f? stortingsflertallet til ? innfri det de allerede har programfestet: ? ?ke adopsjonsst?tten til folketrygdens grunnbel?p (1 G). N?v?rende adopsjonsst?tte ligger per april 2013 p? kr 45 330, mens folketrygdens grunnbel?p er p? kr 82 122 (den ?ker fra 1. mai hvert ?r).
Foreningene har blant annet opprettet en Facebook-side med navnet ??k adopsjonsst?tten!? for kampanjen, der vi ?nsker ? samle inn underskrifter for ? legge press p? politikerne. M?let er at de endelig realiserer sine egne programl?fter over statsbudsjettet 2014. Vi h?per at alle som leser dette vil st?tte kampanjen med sin underskrift, like siden og dele lenken til den med andre.
G? til ?k adopsjonsst?tten her.
Signer p? kampanjen her.
Dagens st?tte ? for lav
Adopsjonsst?tten ble etablert for ? gj?re det mulig for flere ? adoptere. Det er ikke tilfelle per dags dato, da st?tten verken gjenspeiler den generelle prisutviklingen i Norge eller de stadig ?kende adopsjonskostnadene. Ved ? ?ke adopsjonsst?tten til folketrygdens grunnbel?p vil flere f? mulighet til ? bli foreldre gjennom internasjonal adopsjon. Og flere barn vil f? mulighet til f? gode og omsorgsfulle familier i Norge!
For mer informasjon, kontakt adopsjonsforeningene:
InorAdopt
Verdens Barn
Adopsjonsforum

Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Authors
Top