?ker antall ansatte i det kommunale barnevernet med 12 prosent

Regjeringen st?tter sju ulike prosjekter for rom, j?der og skogfinner med til sammen 750 000 kroner. – Dette er prosjekter som b?de gir kunnskap om de ulike gruppene, gir et bidrag til ? endre majoritetsbefolkningens holdninger og er med p? ? utvikle og styrke nasjonale minoriteters kultur, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
Den internasjonale sig?ynerfestivalen Iagori presenterer de fremste ut?verne innen internasjonal sig?ynermusikk og dans. Festivalen ble f?rste gang arrangert i 1999 og har siden da mottatt st?tte fra departementet. Det gis 321 000 kroner til ?rets festival. Den internasjonale romdagen – 8. april – ble arrangert for f?rste gang i fjor. Departementet bevilger 60 000 kroner til ?rets markering av dagen. Det er foreningene Romani Kultura og Den Norske Romforening som st?r for arrangementet, med bistand fra Oslo kommunes romprosjekt. Det gis ogs? 50 000 kroner i st?tte til en dokumentarfilm om norske rom.
– Rombefolkningen er en utsatt gruppe som jeg er spesielt opptatt av. Regjeringen mener det er viktig med prosjekter som kan bidra til holdningsendringer og motvirke diskriminering av denne gruppen, og som samtidig viser det positive i roms kultur, sier statsr?den.
Hvorfor forsvinner s? mange fra de j?diske menighetene? Det er sp?rsm?let Det Mosaiske Trossamfund ?nsker svar p? i en unders?kelse blant sine n?v?rende og tidligere medlemmer. Prosjektet vil ogs? dokumentere j?disk ungdoms erfaringer med antisemittisme i Norge. Det Mosaiske Trossamfund f?r 200 000 kroner til ? gjennomf?re denne unders?kelsen.
– Denne unders?kelsen er et viktig bidrag til ? f? ?kt kunnskap om situasjonen for j?dene i Norge, sier Rigmor Aasrud.
Det gis i tillegg 50 000 kroner til ? videref?re et undervisningsprosjekt ved J?disk museum.
Norsk skogfinsk museum f?r 50 000 kroner til feltregistrering og dokumentasjon av magiske symboler i skogfinsk kultur. Spillet om innvandrerne settes opp p? Finnetunet i juli, i ?r for syttende gang. Departmentet st?tter spillet med 25 000 kroner.
Samlet oversikt over tildelingene til nasjonale minoriteter

Authors

Related posts

Top