Kulturpolitikk

P? opptr?dte stier

21-08-2013 13:00 Personskadeforbundet LTN N?r man er i ukjent terreng, kan det v?re lurt ? g? p? opptr?dte stier. Dette er ogs? noe av tanken bak Personskadeforbundet LTN. Personskadeforbundets generalsekret?r Ingeborg Dahl-Hilstad understreker at de frivillige i Personskadeforbundet er av stor betydning.

N?r man er i ukjent terreng, kan det v?re lurt ? g? p? opptr?dte stier. Dette er ogs? noe av tanken bak Personskadeforbundet LTN.
Personskadeforbundets generalsekret?r Ingeborg Dahl-Hilstad understreker at de frivillige i Personskadeforbundet er av stor betydning.
– Blant de mange viktige har vi v?re likemenn. Dette er folk som selv har v?rt gjennom en prosess med Nav og gjort seg opp erfaringer. Vi kan ikke anbefale dem nok, understreker hun.
Tanken bak likemenn er at de kan st?tte og hjelpe folk som g?r gjennom situasjonen de selv gikk gjennom tidligere.
Erfaringer, ikke l?sninger
Generalsekret?ren understreker at det ikke betyr at man er sikret et godt resultat med likemennenes erfaring.
– Nav er vanskelig, og praksis kan ogs? forandres. Dessuten er aldri to situasjoner helt like. Derfor kan ikke likemennene komme med et svar p? hvordan ting skal gj?res. Det de kan komme med, er st?tte, erfaring og kunnskaper, legger Dahl-Hilstad til.
Likemenn har ikke n?dvendigvis l?sningen, men de har erfaringen, og den kommer godt med og supplerer de ansatte r?dgivernes faglige bistand godt.
– Mange f?ler at de st?r alene n?r de m? inn i Nav-systemet. De har kanskje h?rt historier om hvor vanskelig det er. Da kan det v?re verdifullt ? ha noen der ? snakke med som kan fortelle at det de opplever ikke er s? uvanlig, kommenterer generalsekret?ren.
Konkurranse og opplysning
Det beste er selvf?lgelig ? ha kunnskapen allerede n?r man har behov for Nav-bistand. Det er unntakene snarere enn reglene som besitter dette. Derfor arrangerer Personskadeforbundet LTN og Bedrifts?ket en quiz.
– Dette er en quiz om skade, NAV, erstatning og annet som vi er opptatt av. Den har selvf?lgelig en opplysningsfunksjon. Men ogs? en konkurransedimensjon. Vinneren f?r et opphold i Bulgaria neste sommer, forklarer Ingeborg Dahl Hilstad, og legger til:
– Konkurransen varer i fem uker, og som har omtrent fire sp?rsm?l hver dag. Det er to lag, og det laget med flest poeng blir vinnerlaget. Best p? vinnerlaget blir vinneren.
Det er ingen begrensninger p? hvor mange som kan v?re med p? hvert av de to lagene, og det kan v?re lurt ? v?re mange. Om ikke annet s? for ? sl? motstanderne.

A to już wiesz?  - H?yre: Ikke svikt adoptivfamiliene

Om Personskadeforbundet LTN
Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har f?tt livet endret p? grunn av skade. ? bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg p?. Plutselig er ord som rehabilitering, nav og erstatning er en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt b?de som enkeltmenneske men ogs? som p?r?rende. V?re medlemmer har v?rt der f?r, og vi vet hvordan systemet virker.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy