Personlig innblikk

– Det er viktig ? gi utsatte ungdommer en arena der de f?ler mestring. Vi m? fange opp disse ungdommene og s?rge for at de f?r et godt tilbud slik at de ikke faller utenfor, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Forskningsprosjektet er et oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Arbeidsforskningsinstituttet har intervjuet tidligere deltakere i noen utvalgte tiltak. Disse er Riverside i Oslo, Arbeidsinstituttet i Buskerud, Gateakademiet i Kristiansand, Droppstopp i Bergen og Utdanningsverksted i Bod?.
Rapporten viser at tiltakene lykkes godt med m?lsettingen om ? bidra til ?kt selvtillitt, mestring og motivasjon. Tiltakene gir ogs? samfunns?konomiske gevinster og beregnes til 207 000,- kr per deltaker over en tidshorisont p? 20 ?r og 1,3 millioner per deltaker over et yrkesaktivt liv.
Kartleggingen viser at det er store variasjoner mellom fylker og mellom kommuner i n?r det gjelder tilbud for ungdom mellom 16 og 19 ?r som st?r utenfor skole og arbeid.
Rapporten viser imidlertid at en god del av de som vender tilbake til videreg?ende oppl?ring avbryter p? nytt f?r de har fullf?rt. Det betyr ogs? at andelen som er arbeidsledige ?ker de p?f?lgende ?rene.
– Vi skal ta med disse funnene videre for ? f? til en mer varig endring. Innsatsen for ? motvirke frafall fra skole og arbeidsliv styrkes, og vi planlegger n? et 3-?rig prosjekt for ? f?lge opp ungdommene. Vi samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet om denne innsatsen, avslutter Lysbakken.

Authors

Related posts

Top