Valg

Plan krever omkamp om utdanning

46 stortingsrepresentanter ?nsker ? ?ke satsingen p? utdanning av jenter i norsk bistand. ? N? forventer vi en omkamp i behandlingen av statsbudsjettet, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y i forbindelse med dagens budsjetth?ring i Stortinget.
Plan m?tte i dag i utenriks- og forsvarskomiteens ?pne h?ring i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013. Der krevde organisasjonen en mer strategisk oppf?lging av barns rettigheter, og en spesiell vektlegging av jenters rett til utdanning.
Bred st?tte fra Stortinget
I opptakten til markeringen av FNs f?rste Jentedag 11. oktober, utfordret Plan Norge Stortinget til ? bli med p? et krafttak for ? ?ke satsningen p? utdanning og spesielt utdanning av jenter. De 169 stortingsrepresentantene ble spurt om de ville arbeide for at Norge skal:
?ke andelen bistand til utdanning og s?rge for at all norsk utdanningsbistand bidrar til at flere jenter f?r gjennomf?re ungdomsskole.
Ta opp sp?rsm?let om barneekteskap og vold mot jenter i samtaler med partnerland, og tilby hjelp i arbeidet med ? stanse slike overgrep som hindrer jenter i ? g? p? skole.
46 stortingsrepresentanter, 27 prosent av stortingsrepresentantene, st?tter forslaget. Alle partiene er representert. Over halvparten av SVs og hele 8 av 10 av KrFs representanter har sagt ja. Det samme har mer enn en tredjedel av H?yres representanter ? og begge Venstres representanter. Blant representantene er Erna Solberg (H), Akhtar Chaudhry (SV), Lise Christoffersen (A), Mette Hanekamhaug (Frp), Dagfinn H?ybr?ten (KrF), Erling Sande (Sp) og Trine Skei Grande (V).
Forventer oppf?lging
– Vi er sv?rt glade for den brede st?tten til ? ?ke satsningen p? jenters utdanning. L?ftene endrer imidlertid ingenting i seg selv: Vi forventer at de f?lger opp i behandlingen av statsbudsjettet, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Plan mener at forslaget til statsbudsjett for 2013 inneholder mye god omtale av viktigheten av utdanning, men at forslagene til bevilgninger ikke f?lger opp intensjonene. Bistanden til utdanning er fortsatt lavere i kroner og ?re enn da de r?dgr?nne overtok regjeringsmakten i 2005, til tross for at bistandsbudsjettet har ?kt med 12 milliarder kroner. Det betyr at andelen av norsk bistand som g?r til utdanning neste ?r vil synke til et historisk bunniv? p? 5,3 %.
?kt f?r ? b?r gj?re det igjen
– I fjor?rets behandling av statsbudsjettet ble flertallet enige om ? ?ke satsningen p? utdanning med 40 millioner ut over regjeringens forslag. Vi h?per representantene som har lovet ? st?tte oss, presser p? innad i sine stortingsgrupper for ? f? til en liknende omprioritering i ?r, sier Helen Bj?rn?y.
Hun mener det ogs? er viktig at det settes av ressurser til ? ta opp sp?rsm?let om barneekteskap og vold mot jenter i samtaler med partnerland, for ? fjerne disse hindrene for jenters utdanning.
– ? gi utdanning til jenter er noe av det viktigste vi kan gj?re for ? bekjempe fattigdom. Gir man jentene muligheten gjennom utdanning, vil de forandre sine samfunn, avslutter Bj?rn?y.
Disse stortingsrepresentantene har sagt ja til ? arbeide at alle jenter skal f? g? p? skole:
Svein Harberg (H)
Kjell Ingolf Ropstad (Krf)
?se Michaelsen (FrP)
Peter Skovholt Gitmark (H)
Dagrun Eriksen (KrF)
Jan Tore Sanner (H)
Kari Kj?naas Kjos (FrP)
Sonja Irene Sj?li (H)
Boghild Tenden (V)
Knut Arild Hareide (KrF)
Lise Christoffersen (A)
K?re Simensen (A)
Karin Andersen (SV)
Erna Solberg (H)
Laila D?v?y (KrF)
Karin S. Woldseth (Frp)
Laila Marie Reiertsen (FrP)
Tove-Lise Torve (A)
Rigmor Andersen Eide (KrF)
Mette Hanekamhaug (FrP)
Anne Tingelstad W?ien (SP)
Olemic Thommessen (H)
Ine M. Eriksen S?reide (H)
Trine Skei Grande (V)
Akhtar Chaudhry (SV)
Hans Olav Syversen (KrF)
Dagfinn H?ybr?ten (KrF)
Bente Thoresen (FrP)
Hallgeir Langeland (SV)
Erling Stange (Sp)
Lene V?gslid (A)
Linda C. Hofstad Helleland (H)
Tord Lien (FrP)
Line Henriette Hjemdal (KrF)
Anette Trettebergstuen (A)
Solveig Horne (FrP)
Rannveig Kvifte Andersen (SV)
Freddy De Ruiter (A)
Oskar Grimstad (FrP)
Siri Meling (H)
Susanne Bratli (A)
Tove Linnea Brandvik (A)
Torbj?rn R?e Isaksen (H)
Nikolai Astrup (H)
Kari Henriksen (A)
Tove-Lise Torve (A)
(Se vedlagte grafikk)
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

hastags:

#DAGRUN loc:NO

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: