Kulturpolitikk

Plan Norges innspill til ny regjeringsplattform

Plan Norge jobber for at alle barn skal f? oppfylt sine rettigheter og realisert sine muligheter. 127 000 fadderbarn i 50 utviklingsland har en Plan-fadder i Norge. Vi har f?lgende innspill til den nye regjeringens plattform:
1. Legge fram en ny strategi for arbeidet med barns rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken i en egen stortingsmelding
H?yre tok i mars til orde for ? f? p? plass en strategi for hvordan Norge skal f?lge opp barns rettigheter internasjonalt, og Frp ba om ? styrke innsatsen for barns rettigheter.
2. Ta internasjonalt lederskap for utdanning for alle og ? ?ke den ?rlige utdanningsbistanden med vekt p? jenter med minst én milliard
Vi er glade for at samarbeidspartiene vil prioritere jenters utdanning (2e). De fire partilederne har lovet ? ?ke utdanningsbistanden med en #jentemilliard. Vi forventer at dette f?lges opp.
3. Ratifisere tilleggsprotokollen til FN barnekonvensjon, som gir barn en internasjonal klagerett ved brudd p? deres rettigheter
H?yre og Frp har begge tatt til orde for ? gi barn en internasjonal klagerett. En tidlig avklaring av at regjeringen vil ratifisere, vil gi et klart signal om en ny prioritering av barns rettigheter.
4. Ta opp sp?rsm?let om barneekteskap og vold mot jenter med partnerland og tilby st?tte i arbeidet med ? stanse slike overgrep
Fremtredende representanter fra H?yre og Frp lovet at de ville arbeide for dette i forbindelse med Jentedagen 2012. Sist fredag vedtok FN for f?rste gang en resolusjon om barneekteskap.
5. Sikre at norsk utviklingspolitikk inkluderer barn med nedsatt funksjonsevne
H?yre tok i mai til orde for krav om ? sikre inkludering av funksjonshemmede i all bistand. Vi forventer at dette f?lges opp, spesielt i norsk bistand til utdanning.
Plan mener for ?vrig at bistanden b?r utgj?re minst én prosent av Norges brutto nasjonal inntekt (BNI), og vi ber om at en ny regjering opprettholder et h?yt niv? p? norsk bistand.

Plan Norge – for og med barn

Similar Posts