Politiattester i skjermede bedrifter

Norge har de siste ?rene jobbet aktivt for ? sette internasjonalt arbeid for ? bekjempe vold mot barn p? Europar?dets og FNs dagsorden.
I samarbeid med Europar?det og FNs spesialrepresentant for ? bekjempe vold mot barn, skal Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet arrangere et internasjonalt ekspertm?te om vold i skolen 27. og 28. juni 2011. M?tet samler vel 50 deltakere fra Europa og andre deler av verden.
En av initiativtagerne til ekspertm?tet er FNs spesialrepresentant for ? bekjempe vold mot barn, Marta Santos Pais. Ogs? FNs spesialrapport?r for rett til utdanning, Kishore Singh, og sentrale representanter fra Europar?det vil delta.
-Barns rettigheter skal ha h?y prioritet i Norge og i resten av verden. Dette skal gjelde alle barn uavhengig av kj?nn, sosial eller etnisk bakgrunn, religion eller kj?nnsidentitet. Barna er v?r framtid og fortjener v?r omsorg, v?r oppmerksomhet og ikke minst beskyttelse mot vold og overgrep b?de i hjem, skole og samfunn. FN, Europar?det og de frivillige organisasjonene er viktige p?drivere for ? skape en trygg og sikker skole for alle, sier statssekret?r Henriette Westhrin i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Form?let med ekspertm?tet er ? dele erfaringer og fremskaffe kunnskap og virkemidler som enkeltland, FN, Europar?det og andre internasjonale organisasjoner kan gj?re bruk av i sitt videre arbeid.
Ekspertm?tet finner sted p? Hotel Bristol. Statssekret?r Henriette Westhrin skal m?te spesialrepresentanten for ? bekjempe vold mot barn tirsdag 28. juni kl. 13.30. Det vil v?re anledning for pressen til ? intervjue disse og andre aktuelle eksperter mandag 27. juni kl. 10.35-11.15.
For mer informasjon kontakt: Bj?rn Bredesen, telefon 414 93 184
Mer informasjon:
? Programmet for ekspertm?tet
? Concept paper

Authors

Related posts

Top