Valg

Positivt halv?r for Scandic

I f?rste halv?r ?kte inntektene med 10,3 prosent der like-for-like-portef?ljen vokste med 3,1 prosent og nye hotell?pninger bidro med 6,0 prosent. I juni 2012 ?pnet Scandics tredje hotell i Aarhus, Danmark og Scandics tredje hotell i Tampere, Finland. Flaggskipene som ble ?pnet i 2011; Scandic Victoria Tower og Scandic Grand Central i Stockholm samt Scandic Forus i Stavanger har bidratt sterkt til b?de inntekts?kningen og det forbedrede resultatet. Den samlede romkapasiteten utgj?r i dag 29 314 rom og flere ny?pninger og byggeprosjekter er under arbeid med ytterligere 1 811 rom i Norge, Finland og Tyskland.
Konferanse og restaurant
Et av Scandics satsningsomr?der i 2012 er m?te- og konferansevirksomheten samt utviklingen av restaurantene som st?r for 31 prosent av de totale inntektene. Konsernets konferanse- og restaurantvirksomhet ?kte med 11,8 prosent sammenlignet med foreg?ende ?r. Hotellene fungerer som m?teplasser for overnattings-, restaurant- og konferansegjester. Scandic utvikler ogs? ulike konsepter som er tilpasset ut fra gjestenes ?nsker.
– V?r kjernevirksomhet st?r p? tre ben: overnatting, konferanse og restaurant. Innenfor disse omr?dene konseptutvikler vi deler av v?rt tilbud. V?r siste kundeunders?kelse viser ogs? en klar forbedring av v?r service. Det som til slutt teller er ? skape en trivelig hjemmef?lelse og f? gjestene til ? trives, sier Anders Ehrling, CEO Scandic Hotels.
Effektiviseringsgevinster
Ustabiliteten i euroomr?det har hatt en dempende effekt p? hotellmarkedet i Europa. De nordiske markedene har for f?rste halv?r vist en svak, men positiv vekst drevet av ?kte gjennomsnittspriser, mens ?kt romkapasitet p? mange av Scandics viktigste destinasjoner har hatt en negativ innvirkning p? beleggsgraden. Scandic har kontinuerlig arbeidet med ? utnytte stordriftsfordeler innenfor f.eks. innkj?p, effektivisering av st?ttefunksjoner og etablering av excellence centers som ogs? har bidratt til ?kte driftsmarginer.
For resultat januar ? juni 2012 for Scandic Hotels Holding-konsernet, se pdf.

For mer informasjon kontakt: Anders Ehrling, CEO Scandic +46 8 51 73 51 67 Gunilla Rudebjer, CFO Scandic +46 8 51 73 51 64 Margareta Thorgren, VP Group Communication Scandic +46 8 51 73 52 54
Hver dag jobber de 6 600 medarbeiderne p? Scandic med ett eneste m?l for ?yet ? at du skal trives. Som Nordens gr?nneste hotellkjede har vi alltid fokus p? milj?, sosialt ansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens st?rste hotellkjede med 160 hotell i ni land og sammenlagt 29 910 hotellrom med en omsetning p? 842 millioner euro. Vi vil v?re mer enn bare et hotell ? et sted der mennesker treffes, jobber og inspireres.

Similar Posts