Presseinvitasjon: Mitt Liv-konferansen 27. september

Mitt Liv-kampanjen for funksjonshemmedes rett til personlig assistanse i gang i dag: (Oslo, 27.september 2010). Ordningen med personlig assistanse gir funksjonshemmede styringen over sin egen hverdag, ?kt livskvalitet og er samfunns?konomisk l?nnsomt. Alliansen bak Mitt Liv-kampanjen mener tiden er inne for ? gj?re ordningen til en rettighet. Regjeringen behandler saken i disse dager.
All erfaring, all forskning og alle funksjonshemmede sier det samme: Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) er en suksess. BPA inneb?rer at funksjonshemmede selv velger ut, l?rer opp og leder sine egne personlige assistenter ? i stedet for kommunen. Med personlig assistanse g?r funksjonshemmede fra passive mottakere til likestilte, ytende samfunnsdeltakere i utdanning og arbeid, i samfunnsliv og fritid.
I 2007 mottok Helse- og omsorgsdepartementet over 70 % positive svar p? et h?ringsforslag om rettighetsfesting av personlig assistanse, men siden den gang har saken ligget p? is. N? har helseministeren sagt at saken behandles i sammenheng med ny felles lov for kommunale helse- og omsorgstjenester, og om noen uker sendes nytt forslag ut p? h?ring. Forventningene til Regjeringen er derfor store:
– Vi oppfatter at Regjeringen ?nsker ? ta likestilling og inkludering av funksjonshemmede p? alvor. Regjeringen m? n? f?lge opp sine l?fter og vise handlekraft i denne saken. Tiden er inne for ? gj?re personlig assistanse til en rettighet, slik at alle som har behov kan f? BPA, uavhengig av hvilken kommune de bor i, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein.
En fersk rapport viser dessuten at det er stor variasjon mellom kommunene i hvordan ordningen fungerer:
I 45 % av kommunene kan ikke funksjonshemmede selv velge BPA-arbeidsgivermodell
I 27 % av kommunene kan ikke de tildelte BPA-timene disponeres fritt gjennom kalender?ret.
I 30 % av kommunene kan ikke funksjonshemmede selv ansette egne assistenter.
Generalsekret?r i Europar?det, Torbj?rn Jagland, sa p? dagens Mitt Liv-konferanse at Norge m? gj?re mer for ? inkludere og likestille funksjonshemmede. Jagland trakk frem den grunnleggende retten alle har, til ? delta i samfunnet p? lik linje med alle andre, og presisterte at personlig assistanse er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.
– Det er v?rt h?p og forventning at Regjeringen ser denne muligheten til ? inkludere funksjonshemmede i samfunns- og arbeidsliv og gi oss retten til ? styre sin egen hverdag. Vi kan ikke fortsette ? stenge funksjonshemmede ute fra arbeidslivet ved ? gi oss trygd og nekte oss personlig assistanse, avslutter daglig leder i ULOBA, Vibeke Mar?y Melstr?m.
Mitt Liv-kampanjen ble lansert p? en stor konferanse i Oslo i dag. Bak kampanjen st?r en allianse best?ende av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Handikapforbund og andelslaget ULOBA.
For mer informasjon kontakt allianselederne eller bes?k kampanjesiden facebook.com/mittliv2010 Kontaktpersoner:
Arne Lein, NHF [email protected] +47 90 79 65 98
Jens Petter Gitlesen, NFU [email protected] +47 41 10 13 42
Vibeke Mar?y Mellstr?m, ULOBA [email protected] +47 97 16 54 07
Lenker
http://www.facebook.com/mittliv2010

Authors

Related posts

Top