Politikk

Presseinvitasjon: Presentasjon av nytt likestillings- og diskrimineringsombud

Barnekonvensjonen styrkes

20. november 2009 ble nye retningslinjer for barn uten foreldreomsorg ?nsket velkommen av FNs Generalforsamling. SOS-barnebyer har hatt en sentral rolle i arbeidet som styrker rettighetene til verdens mest s?rbare barn.

Barn skal ikke oppleve ? flytte mange ganger p? grunn av omsorgssvikt. Barn som m? flytte fra foreldrene sine skal ikke skilles fra s?sken. Fattigdom alene er ingen ?rsak til at barna m? skilles fra foreldrene sine. Dette er noen av de nye retningslinjene som n? er ?nsket velkommen av FN. 143 millioner barn har i f?lge FN mistet en eller begge foreldrene sine.

Viktig vedtak
? Vi er godt forn?yd med at FN n? ?nsker ? styrke rettighetene til de aller mest s?rbare barna, de som er foreldrel?se eller som m? vokse opp utenfor egen familie, sier generalsekret?r i SOS-barnebyer Norge, Svein Gr?nnern.

Barnekonvensjonen stadfester barns rett til en trygg oppvekst. Den ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989, og er ratifisert av alle land i verden bortsett fra USA og Somalia. I Norge er den n? en del av norsk lov. P? 20-?rsdagen til Barnekonvensjonen ble alts? de nye retningslinjene ?nsket velkommen som et tillegg til konvensjonen, noe som kan styrke rettighetene og forbedre livet til millioner av vanskeligstilte barn, deres familier og n?rmilj?.

I 2004 etterlyste FNs komité for barns rettigheter klare retningslinjer som skal hensyntas i omsorgen for de mest s?rbare barna. Derfor har SOS-barnebyer hatt en sentral rolle i et samarbeid med flere internasjonale humanit?re organisasjoner, fageksperter og representanter fra mange land. Det er derfor sv?rt gledelig at retningslinjene n? har f?tt en positiv mottakelse, samtidig som Barnekonvensjonens 20-?rsjubileum feires verden over.

Familien i fokus
I de nye retningslinjene prioriteres tiltak som gj?r familien bedre i stand til ? ta vare p? barna sine. ? flytte et barn fra biologisk familie er siste utvei. Hvis dette likevel er l?sningen skal det enkeltes barns behov og situasjon v?re f?rende for hva slags hjelp som tilbys.

Noen eksempler p? de nye retninglinjene:

Barn skal ikke oppleve ? flytte mange ganger p? grunn av omsorgssvikt
Barn som m? flytte fra foreldrene sine skal ikke skilles fra s?sken
Fattigdom alene er ingen ?rsak til at barna m? skilles fra foreldrene sine
Barn under tre ?r b?r fortrinnsvis vokse opp i et familiemilj?
Hvis det er til fordel for barnet skal det vokse opp i n?rheten av biologisk familie slik at kontakt kan opprettholdes
Barn over 18 ?r skal f? tilbud om videre oppf?lging (ettervern) hvis det er behov

Similar Posts