Penge

Priv. til red: S?r-Afrika, 20-?rsjubileum og valg

Liv T?rres, en av Norges aller fremste eksperter p? S?r-Afrika, er tilgjengelig for pressen i forbindelse med 20-?rsmarkeringen for S?r-Afrikas frigj?ring 27. april, og det kommende valget 7. mai.

Liv T?rres har bodd omtrent ti ?r i S?r-Afrika fordelt p? flere perioder, ogs? under apartheid. Hun har doktorgrad i statsvitenskap om den s?rafrikanske fagbevegelsens betydning i antiapartheidkampen, og har jobbet p? oppdrag b?de for s?rafrikansk fagbevegelse, n?ringsliv og staten.

Senere kom hun tett p? de politiske prosessene i forbindelse med frigj?ringen. Da Nelson Mandela talte til folket for f?rste gang etter at han ble l?slatt, var T?rres til stede p? plassen foran r?dhuset i Cape Town. Hennes svigerfar var tett p? i Mandelas nettverk og holdt ham skjult da han var p? flukt.

T?rres har gjennom ?rene skrevet en rekke rapporter om levek?r og arbeidsmarked m.m. i S?r-Afrika. Hun har dessuten skrevet boka ?Bak fanene?, om internasjonal fagbevegelse, der s?rafrikansk fagbevegelse er gitt stor plass.
Norsk Folkehjelp sto sentralt i den norske st?tten til frigj?ringskampen i S?r-Afrika fra 1974. Mye av den norske og nordiske st?tten til ANC i flyktningeleirene i nabolandene ble kanalisert gjennom og administrert av Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp var blant organisasjonene som mobiliserte her hjemme til st?tte for internasjonale sanksjoner mot apartheidstaten, og til st?tte for frigj?rings og antiapartheidbevegelsen, sammen med fagbevegelsen fra 70 og 80 tallet.

I 1992 var Norsk Folkehjelp en av de aller f?rste utenlandske organisasjonenene som etablerte seg med eget kontor i S?r-Afrika, etter invitasjon av ANC.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy