Penge

PROSJEKT FOR MANGFOLD OG INKLUDERING, FORESTILLINGEN STEMMER, HAR PREMI?RE OM 2 DAGER

Stykket er skrevet med grunnlag i historiene som er samlet gjennom de to ?rene som har g?tt siden prosjektet startet h?sten 2012. Vi er mange som har jobbet i kulissene for ? f? dette til, s?rlig teater Mango, gruppen som har holdt sammen med kurs og ?vinger i playbackteater siden oppstart i 2012, og som er representert med fire av skuespillerne p? scenen i STEMMER, og Eidsvoll Frivilligsentral som har v?rt en vesentlig st?ttespiller for prosjektet. Nederst f?lger en kortfattet prosjektbeskrivelse.
De som er direkte knyttet opp til prosjektet, enten som akt?rer eller i produksjonen er;
Janice Eriksen: Oppvokst i Cagayan de Oro p? Filippinene. Kom til Norge i 2011 for ? jobbe, men m?tte kj?rligheten i Eidsvoll og ble boende her. Er sykepleier av yrke og musiker i hjertet. L?rer spr?k best n?r hun f?r synge det! Engasjert i ? hjelpe mennesker, b?de i Norge og p? Filippinene. Skriver egen musikk og dr?mmer om ? f? ber?re flere hjerter med sin sang. I kveld har hun kommet seg til Wergelands Hus, og er akt?r p? scenen i STEMMER.
Monika Kuchta: F?dt og oppvokst i Polen. Flyttet til Norge i 2011. Utdannet geograf, og elsker ? oppleve verden p? reisende fot. Som liten jente dr?mte hun om ? spille teater. Det rakk hun s?vidt ? begynne med i Polen f?r hun dro til Norge. Liker utfordringer. ? spille teater i et nytt land p? et fremmed spr?k er absolutt en av dem, og i dag er hun ? se i forestillingen STEMMER.
Para Paranthaman: F?dt og oppvokst p? Sri Lanka. Flyktet fra krigen der og kom til Troms? i Nord-Norge for 23 ?r siden. En mann med et skarpt hode og stort hjerte. Bor n? i Eidsvoll og jobber med luftfartssikkerhet p? h?yt niv?. Bruker fritiden p? ? gj?re verden til et bedre og mer rettferdig sted. Liker ? overraske, ikke minst seg selv! Kanskje han gj?r nettopp det som akt?r i STEMMER i kveld, eller at publikum overrasker ham!
Shelli Lake: F?dt i Los Angeles, flyttet til Oslo i 2006. Er dramapedagog og engelskl?rer, men fortsatt p? jakt etter hva hun vil v?re som voksen. Trives best med seg selv n?r hun er i en skapende prosess i samspill med andre. Har stort engasjement i andre mennesker og hjelper dem gjerne med ? finne og bruke sin egen stemme! I STEMMER har hun rollen som akt?r p? scenen.
Hilde Mehlum: F?dt i Teresesgate i Oslo, flyttet til Eidsvoll i 1977. Er et kreativt arbeidsjern med lang utdannelse. Lektor i sang, og har f?tt fram sangstemmen hos mange av Eidsvolls unge talenter. Liker ? ha mye ? henge fingrene i, og blir lett glad i mennesker og deres fortellinger. F?ler at hun lever n?r nye prosjekter f?des. Hilde har v?rt med prosjektet siden h?sten 2012, hun er akt?r p? scenen, og produksjonsassistent i STEMMER.
Gisle R?en Johansen: Eidsvolling med hjertet i musikken. Prisbel?nnet saksofonist som trives best n?r han f?r v?re i imporvisasjonens flyt. Trakterer saksofonen som om det var det eneste han trengte ? puste gjennom. Elsker naturen, frihet, mennesker, barn og mangfold, og ? f?lge sin egen rytme i b?de kjent og ukjent landskap. For anledningen har han med seg unge Stephen Ravi p? rytmeinstrument.
Jan Platander: F?dt i Stockholm, flyttet til Eidsvoll i 2009. Som gutt ville han bli ingeni?r, men interessen for mennesker og kultur tok over. Endte opp som pedagog, prosessleder og ?multikunstner”. Opptatt av ? skape rom for refleksjon og erfaringsdeling, gjerne gjennom playbackteater! I denne produksjonen, STEMMER, er Jan assisterende produsent og teknisk ansvarlig, og f?tt med seg J?rgen Formoe som assistent og ansvarlig for lys.
SynnePlatander: Oppvokst flere steder i Norge, i en stor og mangfoldig familie. Kj?rligheten f?rte henne til Stockholm i 1995. Etter 14 ?r i nabolandet bosatte hun seg i Eidsvoll med familien sin. Er lektor i drama/teater, med playbackteaeter som spesialitet. Inspireres av mennesker, mangfold, gode m?ter og ?rlige fortellinger. Synne var den som startet opp prosjektet for inkludering og mangfold i Eidsvoll, og i forestillingen STEMMER har hun manus og regi.
Ann-Jorunn Jentine Aune: F?dt i Hardanger, har bodd 15 ulike steder fram til hun kom til Eidsvoll i 2004, der hun endelig slo rot. Har jobbet som sekret?r, selger, hovmester, hestepasser, kunstner og hobbyfotograf. Logistiker i hjernen, men kunstner i hjertet. Interessert i det meste, og elsker ? se nye ting bli til! Det f?r hun medvirke til i denne produksjonen, hun er produsent for STEMMER, og st?r for foto og layout
?Teater for inkludering og mangfold i Eidsvoll ? mot 2014? er et flerkulturelt teaterprosjekt som har til hensikt ? skape nye arenaer for dialog, inkludering og flerkulturelt samspill i lokalsamfunnet. Med playbackteater som viktigste verkt?y bygger vi broer, deler fortellinger og legger til rette for at ulike stemmer blir h?rt. Prosjektet startet september 2012 og drives i dag av Eidsvoll Playbackteaterforening, med Synne Platander som prosjektleder.
En frukt av prosjektets f?rste fase er Teater Mango, en lokal flerkulturell playbackteatergruppe med amat?rskuespillere fra Eidsvoll og omegn. I tillegg til ? v?re en eksotisk, fargerik og veldig smaksrik frukt, st?r Mango naturligvis ogs? for mangfold! Gjennom ? gi forestillinger i lokalsamfunnet skal Teater Mango bidra til en inkluderende dialog mellom nye og gamle innbyggere i kommunen. Teater Mango har hatt ?vinger og forestillinger gjennom hele 2013. Med deltakere fra forskjellige land og kulturer, b?de innvandrere og norske, har prosjektet allerede bidratt til inkludering og utvidet kulturforst?else for mange mennesker. Relasjoner bygges p? tvers av ulike kulturer, og deltakerne f?r utforske sin egen identitet gjennom b?de egne og andres fortellinger. ? bli sett, h?rt og speilet i sin fortelling kan v?re en stor opplevelse, ikke minst n?r fortellingen har m?ttet kjempe sin vei forbi b?de spr?kbarrierer og kulturforskjeller!
Underveis i prosjektet har vi samlet fortellinger fra det flerkulturelle Norge i dag. Disse fortellingene danner utgangspunktet for forestillingen ?STEMMER?, v?rt bidrag til Grunnlovsjubileet 2014. ?STEMMER? er blitt forestilling om identitet, frihet og tilh?righet sett gjennom flerkulturelle ?yne i Eidsvoll, 200 ?r etter at Norge fikk sin egen grunnlov.
Med jubileumsforestillingen ?nsker vi ? synliggj?re mangfoldet i v?r befolkning og bidra til en levende dialog p? tvers av de tradisjonelle tilh?righetene. Kanskje kan vi ogs? bidra til en st?rre bevissthet om hvordan v?re liv er forbundet med v?re forfedres tanker og handlinger, og hvordan vi selv er med og p?virker v?rt samfunn og livene til de som kommer etter oss gjennom de valg vi tar.
Eidsvoll Playbackteaterforening har f?tt innvilget 140.000 st?tte til prosjektet fra Eidsvoll kommune, 75.000 kr fra Teatermangfold/Norsk Teaterr?d og 20.000 kr fra Akershus Amat?rteaterr?d. Eidsvoll Frivilligsentral har v?rt og er en god st?ttespiller i utviklingen av b?de foreningen og prosjektet som helhet. I produksjonen av jubileumsforestillingen har Eidsvoll 1814 v?rt en god samarbeidspartner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aker Brygge   #Christiansholm Festning   #SEK   #Tine Birkeland