Utenrikspolitikk

Redningsselskapet:: M? svekke beredskap og forebyggende virksomhet

Styret i Bergesens Almennyttige Stiftelse fullfinansierer den nye redningssk?yta som skal leveres til Redningsselskapet neste v?r.
– Redningsselskapet gj?r en viktig jobb langs kysten og betyr mye for mange. Redningssk?ytene skaper en verdifull trygghet p? sj?en, sier styreleder Jan-Fredrik Wilhelmsen i Bergesens Almennyttige Stiftelse.
Stiftelsen har maritim bakgrunn og allerede en historie med Redningsselskapet. Skipsreder Sig. Bergesen d.y. donerte i 1973 midler til redningssk?yta ?Nanki Bergesen?.
– Bergesens Almennyttige Stiftelse har ogs? i andre sammenhenger gitt st?tte til Redningsselskapet. Vi er glade for ? kunne bringe denne tradisjonen videre, sier styrelederen.
Den nye redningssk?yta blir ?flaggskipet? i en ny, hurtigg?ende sk?yteklasse, Bergesen klassen, p? rundt 13 meter. Fart?yet blir noe mindre enn den sv?rt vellykkede Petter C. G. Sundt-klassen som det til n? er bygget fire av.
Milj?vennlig redningssk?yte
Redningssk?yta med byggenummer RS 152 blir bygget i komposittmaterialer og vil f? moderne drivstoff?konomiske fremdriftsmotorer og en ny type undervannsdrev som gir bedre virkningsgrad og man?vreringsevne enn konvensjonelle propellsystemer. Fart?yet blir sv?rt milj?vennlig ved at utslipp av klimagasser reduseres med mer enn 50 prosent i forhold til dagens sk?yter.
RS 152 er for tiden under bygging hos Swede Ship Marine AB i Sverige, og blir levert v?ren 2012, og vil dermed inng? i beredskapen i Oslofjorden fra kommende sommer.
I Redningsselskapet er det stor glede over denne gedigne gaven.
– Vi er sv?rt takknemlige for at Bergesens Almennyttige Stiftelse p? denne m?ten tar samfunnsansvar og bidrar til fornying av fl?ten. Den nye, raske sk?yta vil gj?re at vi kan v?re raskt p? plass n?r noe skjer og dermed redde liv som ellers kunne g?tt tapt, sier ?yvind Stene.

Billedtekster:
Redningsselskapets generalsekret?r ?yvind Stene takker styreleder Jan-Fredrik Wilhelmsen i Bergesens Almennyttige Stiftelse for den rause gaven. Den nye redningssk?ya er under bygging allerede i Sverige og inng?r i beredskapen i Oslofjorden fra neste sommer av. (Foto: Ernst Larsen/Redningsselskapet)

Den nye redningssk?yta kommer til ? bli i samme st?rrelse som den avbildede b?ten RS “Uni Krager?”, men med propeller i stedet for vannjet. (Foto: Andres Ödman/Redningsselskapet)
——–
Mer info:
www.redningsselskapet.no
www.bergesens-stiftelse.no

FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en humanit?r medlemsforening som ble stiftet i 1891. Form?let er ? redde liv og ? berge verdier til sj?s, verne kystmilj?et og drive opplysning og ulykkeforebygging. Organisasjonen har 25 fast bemannede og 15 frivillig bemannede redningssk?yter fra Hvaler til Varangerfjorden og i tillegg redningssk?yter p? Mj?sa og Femunden. Vel 160 fast ansatte sj?folk og n?rmere 1000 frivillige bemanner redningssk?ytene.
De siste ti ?rene er 350 mennesker reddet fra den visse d?d og 1000 fart?y berget fra forlis av Redningsselskapets fart?yer. Ca. 10 prosent av driften dekkes av offentlig tilskudd, resten kommer fra innsamlede midler, medlemsinntekter, gaver og donasjoner samt en fast andel av det ?rlige overskuddet fra Norsk Tipping.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy