Redningsselskapet (NSSR) satser offensivt p? kommunikasjon.

Hvordan har romanifolket (taterne) blitt behandlet i Norge? Fornyingsminister Rigmor Aasrud satte i dag ned et utvalg som skal kartlegge konsekvensene av norsk romanipolitikk.
? Romanifolket har blitt utsatt for en rekke overgrep opp gjennom historien. N? skal vi dokumentere hva som har skjedd og f? en samlet fremstilling, som grunnlag for videre forsoning og bevaring av romanifolkets kultur. Jeg er glad for at vi har med oss romaniorganisasjonene i dette viktige arbeidet, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
I en hundre?rsperiode frem til 1980 hadde norsk romanipolitikk som m?l ? bli kvitt ?omstreifere?. Kulturen og levem?ten til romanifolket skulle opph?re, med virkemidler som tvangssterilisering og bortplassering av barn. I 1999 fikk gruppen status som nasjonal minoritet, med krav p? beskyttelse av kultur, spr?k og identitet.
Det nyoppnevnte utvalget skal jobbe med ? kartlegge de faktiske forhold n?r det gjelder politikk og tiltak overfor romanifolket fra norske myndigheter, organisasjoner og virksomheter siden midten av 1800-tallet frem til i dag.
Utvalget skal dokumentere hvilke konsekvenser politikken har hatt b?de for enkeltindivider og for romanifolket i Norge som helhet, og vurdere funnene i lys av norsk lovgivning og de folkerettslige forpliktelser som Norge var og er bundet av. Observat?rer fra romaniorganisasjonene vil f?lge utvalgets arbeid og v?re diskusjonspartnere.
Utvalget har f?lgende medlemmer:
Professor Asbj?rn Eide (leder)
Professor Cecilie H?ig?rd
Stipendiat Per Haave
Forsker Karen Sofie Pettersen
Professor Eivind Smith
Professor Henriette Sinding Aasen
Utvalget skal avlevere rapport innen 30. november 2013.
Last hele utvalgets mandat (pdf)
Fakta:
Norsk romani-/taterpolitikk hadde fra slutten av 1800-tallet og til midten av 1980-tallet som m?l ? avvikle ?omstreifervesenet?.
Assimileringspolitikken innebar overgrep mot gruppen, med blant annet tvangssterilisering, bortplassering av barn, plassering p? Svanviken arbeidskoloni og forbud mot ? ha hest.
I 1999 ga norske myndigheter en offisiell unnskylding til romanifolket/taterne for de overgrep som de har v?rt utsatt for.
Samme ?r fikk romanifolket status som nasjonal minoritet. Det skjedde i forbindelse med at Norge ratifiserte Europar?dets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter.
De siste ti ?rene myndighetene satt i verk ulike tiltak for ? sikre romanifolkets kultur, blant annet organisasjonstilskudd, tilpasning av rettferdsvederlagsordningen og Romanifolkets fond.

Authors
Top