Redningsselskapet og Det Norske Veritas: Ti nye ?r med samarbeid

Det Norske Veritas (DNV) og Redningsselskapet har inng?tt en ny ti?rs samarbeidsavtale som inneb?rer at DNV fortsetter ? st?tte sj?sikkerhetsarbeidet til Redningsselskapet. Avtalen er en videref?ring av forrige avtale som ble inng?tt i forbindelse med bygging av redningssk?yta ?Det Norske Veritas? i 2002.
For Redningsselskapet betyr samarbeidsavtalen store besparelser p? utgifter i forbindelse med klassemessige besiktigelser av organisasjonens redningssk?yter langs kysten. Det Norsk Veritas bidrar ogs? med ?konomisk st?tte til driften av Redningsselskapet og redningssk?ytene.
Redningsselskapet og DNV skal ogs? fremover v?re synlige sammen p? messer og arrangementer med tanke p? gjensidig profilering av Redningsselskapet og Det Norske Veritas innen det maritime milj?.
Gjennom avtalen ?nsker Det Norske Veritas ? st?tte det viktige arbeidet Redningsselskapet gj?r for sikkerheten p? sj?en, sier Einar Tore Moe, Norgessjef i Det Norske Veritas.
B?de DNV og Redningsselskapet har sikring av liv, verdier og milj? som form?l og begge er ideelle organisasjoner.
– For oss i Redningsselskapet er det trygt ? fortsatt ha Det Norske Veritas som en ev v?re hovedsamarbeidspartnere i nye ti ?r, det gir oss forutsigbarhet n?r det gjelder kvalitetskontrollen av fl?ten v?r og er et viktig ?konomisk tilskudd til driften av v?re 42 redningssk?yter, sier ?yvind Stene, generalsekret?r i Redningsselskapet.
FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en frivillig organisasjon som driver de 42 redningssk?ytene som dekker norskekysten og de to st?rste innsj?ene Mj?sa og Femunden. De siste ti ?rene har redingssk?ytene reddet 350 liv og berget 1000 fart?y fra forlis.
I tillegg driver Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sj?sikkerheten. Mer en 30.000 barn og unge er hvert ?r i kontakt med sj?vettbudskapet til Redningsselskapet. Les mer p? www.rs.no

Authors

Related posts

Top