Barn

Redningsselskapet vil utvikle Europas ledende sj?redningsskole

Redningsselskapet ?nsker s? raskt som mulig ? f? utredet lokaliseringen for sj?redningsskolen med muligheter for ? vokse og dyrke frem Europas ledende utdanningsmilj? p? sj?sikkerhet.

Redningsselskapet ?nsker ? utvikle Norges og Europas ledende senter for maritimt sikkerhetsarbeid, beredskap og sj?redning.
?For ? n? det m?let er vi i gang med en prosess som kan gi dagens sj?redningsskole muligheter til ? vokse i egnede omgivelser og lokaler, sier generalsekret?r i redningsselskapet Rikke Lind
Det som blir viktig for lokaliseringen er at skolen, slik den er i dag, forholder seg til n?romr?dene p? en god m?te. Det vil si at Redningsselskapet m?l om ? v?re ?pen og inkluderende blir en del av en slik satsing, heter det i planene.
Forebygging og kompetanse
?Hovedfokuset vil selvsagt v?re ? ?ke kompetansen hos v?re egne sj?folk. Ettersp?rselen etter v?re tjenester fra nasjonale og internasjonale akt?rer, viser likevel at det finnes et udekket behov for enda mer, sier Rikke Lind.
Redningsselskapet ?nsker ? fange opp s? mange som mulig med sin satsing p? et st?rre og mer moderne skolesenter. Dette skal v?re med ? bygge kultur og identitet, samtidig som Redningsselskapet kan ha mulighetene til ? bli ledende p? alt som har med teoretisk og praktisk sj?sikkerhet, redning og beredskapsfag ? gj?re.
­
?Det forebyggende arbeidet har stor prioritet hos oss. Det betyr at vi m? ta med b?de barn og unge i en totalvurdering. De har, slik vi ser det, et stort og udekket behov for lek og kursing i sj?-n?re omgivelser. En moderne sj?redningsskole skal derfor ogs? inkludere de yngste, og vil kunne gi redningsselskapet flere ben ? st? p?, sier Lind.
Langsiktighet viktig
?Vi m? tenke langsiktig. Det betyr at dette blir et ?fyrt?rn?, hvor andre deler av organisasjonens aktiviteter kan inkluderes i veksten og knyttes opp mot senteret i fremtiden. Noe som kan gi ?kt lokal sysselsetting og ?kte ?konomiske tilganger generelt, sier Rikke Lind.
Redningsselskapet er n? inne i en fase hvor vi ser p? flere lokaliseringsl?sninger. Byer som Stavern, Sandefjord, T?nsberg og Horten st?r sentralt i dette arbeidet. Vestfold er spesielt egnet p? grunn av sine maritime tradisjoner og sentrale beliggenhet i forhold til en sterkt trafikkert kystlinje. Flere prosjekter er under vurdering, og det er forel?pig ikke konkludert verken om egnede lokaler, eller sted.
Redningsselskapet ?nsker n? en hurtig prosess for ? oppn? resultater. I f?lge Lind er derfor flere alternativer n? til vurdering. Den gamle Havarivernskolen p? Langgrunn er en av alternativene man n? ser p? konkret, men hun presiserer at ingen d?rer lukkes for andre alternativer.

FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er en frivillig organisasjon. V?re 44 redningssk?yter dekker norskekysten og de to st?rste innsj?ene Mj?sa og Femunden. De siste ti ?rene har v?re redningsmenn og -kvinner reddet 350 liv og berget 1000 fart?y fra forlis.
I tillegg har Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for ? bedre sj?sikkerheten. Mer en 30 000 barn og unge er hvert ?r i kontakt med sj?vettbudskapet til Redningsselskapet. Les mer p? www.rs.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy