Regjeringspartiene enige om mer penger til utdanning

Alle de fire borgerlige partilederne stiller seg bak Plans krav om at det m? bevilges mer penger til utdanning av jenter i utviklingsland. – Vi er glade for den brede st?tten og forventer at politikerne holder det de har lovet, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
F?r valget sendte Plan ut en oppfordring til alle listetopper for alle partier i landets 19 fylker og oppfordret dem til ? slutte seg til kravet om at den ?rlige bistanden til utdanning b?r ?kes med én milliard kroner i l?pet av neste stortingsperiode. Hele 66 prosent av listetoppene sa ja til ? st?tte kravet, blant andre partilederne i H?yre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, som n? forhandler om regjeringsmakt.
– Vi forventer at en ny regjeringserkl?ring inneholder et l?fte om en opptrappingsplan for ? ?ke utdanningsbistanden med minst én milliard innen utgangen av perioden. Samtidig b?r regjeringserkl?ringen sl? fast at Norge ?nsker ? ta et lederskap internasjonalt for ? f? fortgang i arbeidet for ? n? m?let om utdanning for alle, sier Per Kristian Sbertoli, politisk r?dgiver i Plan.
– Jenter n?kkelen til utvikling
I dag bevilger Norge 1, 6 milliarder kroner ?rlig til utdanning. Dette er et bel?p som har st?tt stille de siste ?tte ?rene. Hadde utdanning f?tt samme andel av bistandsbudsjettet i 2013 som i 2005, ville det utgjort over én milliard kroner mer. Plan mener Norge m? lede an i kampen for ? sikre alle jenters rett til ni ?rs kvalitetsskolegang.
– Det er 66 millioner jenter som ikke f?r g? p? skole verden over. ? investere i jenters utdanning er n?kkelen til utvikling. Fattige land trenger s?rt de viktige ressursene jenter og unge kvinner sitter p?, og vi g?r ut fra at de norske politikerne tar ansvar i det videre arbeidet for ? f? dette til, sier Helen Bj?rn?y.

Plan Norge – for og med barn

Authors

Related posts

Top