Rekruttering av fosterforeldre

Flere hundre barn i Norge venter p? fosterhjemsplass, behovet for gode tilbud til barna er stort. SOS-barnebyen i Bergen er et fosterhjemstilbud som gir barn en ny familie, og for ? kunne gi flere barn en trygg og stabil oppvekst trenger barnebyen nye SOS-foreldre.
SOS-barnebyen i Bergen ?pnet i 2008, og i dag bor det barn og SOS-foreldre i seks av de ?tte familiehusene i barnebyen. Barnebyen er den f?rste i Norge og gir et nytt hjem til barn som ikke kan bo sammen med familien sin.
– Det er mange barn som venter p? fosterhjem i Norge, og som lurer p? hvor de skal vokse opp. Derfor ?nsker vi ? ta imot flere barn, og gi liv til alle familiehusene i barnebyen. Til det trenger vi flere foreldre, sier barnebyleder ?ystein Helgesen.
SOS-foreldre er enslige eller par som ?nsker ? bo sammen med barn og v?re del av et fellesskap.
Ser etter modige, gode omsorgspersoner
Alle barn trenger stabilitet, forutsigbarhet og gode omsorgspersoner som gir dem trygghet. Barn som m? flytte fra familien sin trenger dette ekstra mye. De som vil bli SOS-foreldre s?ker derfor ikke bare en jobb, men en livsoppgave.

– Vi ser etter gode omsorgspersoner. De m? v?re modige, og ?nske seg et fellesskap der barna st?r i fokus. Vi ser etter de som er der hver morgen og sier Ha en fin skoledag. De som sitter p? sengekanten n?r ting er vanskelig og sier Jeg blir her. Jeg g?r ikke, sier Helgesen.
Tar fosterforeldrene p? alvor
En viktig suksessfaktor for SOS-barnebyer er forutsigbare ?konomiske og sosiale rammer for fosterfamiliene.
– V?re fosterforeldre p?tar seg et langsiktig omsorgsansvar. Derfor har SOS-barnebyer internasjonalt |lang tradisjon for ? etablere trygge rammer for fosterforeldrene. Eksempler p? dette er oppl?ring og veiledning, et st?tteapparat ? dele ansvaret med og gode pensjonsordninger, sier generalsekret?r i SOS-barnebyer, Svein Gr?nnern.
Bred internasjonal erfaring
Barnebymodellen er et supplement til eksisterende barnevernstiltak i Norge. SOS-barnebyer har over 60 ?rs internasjonal erfaring med barneomsorg, og barnebyen i Bergen er knyttet opp mot et pedagogisk nettverk med mer enn 60 barnebyer i Vest-Europa. Erfaringer fra Finland, som har fem SOS-barnebyer, viser at barnebymodellen gir gode oppvekstvilk?r for barn som opplever omsorgssvikt, og at barn fra barnebyene lykkes godt i voksenlivet.
– Det finnes i dag ingen andre permanente fosterhjem i Norge som har som m?l ? sikre at barna kan bli boende dersom de voksne slutter eller gir opp, enn SOS-barnebyer. Det er ogs? vanskelig ? finne andre tilbud som kan ta imot en samlet s?skengruppe. I en SOS-barneby kan s?sken fortsette ? bo sammen, sier generalsekret?r i SOS-barnebyer, Svein Gr?nnern.
SOS-barnebyer Bergen

8 familiehus, 1 felleshus, 1 gjestehus og 1 hus til barnebyleder
Ligger i Olsvik, Laksev?g
De f?rste barna flyttet inn sommeren 2008
Gir et hjem og en familie til 32 barn ved full kapasitet.

For mer informasjon
SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne R?nning
Mobil 91 79 14 11 eller e-post [email protected]
www.sos-barnebyer.no

SOS-barnebyer er en internasjonal humanit?r organisasjon som arbeider for ? gi barn et trygt hjem. Vi st?tter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmilj? for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby. Vi s?rger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. M?let er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt. SOS-barnebyer har over 60 ?rs erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 132 land over hele verden.

Authors

Related posts

Top