R?de Kors og Medietilsynet samarbeider om tilbud til barn og unge

Halvparten av norske ungdommer under 18 ?r har f?tt venner eller eldre s?sken til ? kj?pe alkohol for seg. Det viser en ny unders?kelse TNS Gallup har gjennomf?rt for Vinmonopolet.
I unders?kelsen svarer 47 prosent av de spurte at de har f?tt eldre venner og s?sken til ? handle for seg p? Vinmonopolet, mens 57 prosent har f?tt andre til ? handle alkohol i dagligvarebutikkene.
Vinmonopolet lanserer i dag en kampanje for ? redusere omfanget av s?kalt vennelanging, dvs at mindre?rige f?r venner og s?sken over 18 ?r til ? kj?pe alkohol for seg.
– Vinmonopolet har et viktig samfunnsansvar. At aldersgrensen for kj?p av alkohol overholdes, er en av v?re mest sentrale oppgaver, sier Kai G. Henriksen, administrerende direkt?r i Vinmonopolet.
Hittil i 2010 (t.o.m. oktober) har Vinmonopolet spurt over 1,2 mill ungdommer om legitimasjon. 8.255 av de kontrollerte ble avvist pga alder og 1.731 bl.a. avvist pga langing. Henriksen sier at vennelanging reduserer effekten av aldersgrensen p? alkohol, og at Vinmonopolet vil intensivere sitt arbeid mot langing.
Vinmonopolets unders?kelse viser at ungdommene ser p? det ? kj?pe alkohol til mindre?rige som en vennetjeneste og ikke som ulovlig langing.
– Unge mennesker tenker tydeligvis ikke p? konsekvensene av ? handle for mindre?rige. Det er et faktum at det skjer ulykker, vold og seksuell trakassering som f?lge av alkoholinntak. Det er derfor vi har aldersgrenser p? alkohol, sier Henriksen.
Vinmonopolet har de siste ?rene gjennomf?rt flere langekampanjer rettet mot foreldre. Resultatene viser at holdningsskapende arbeid nytter. Langt f?rre foreldre har kj?pt alkohol til sine mindre?rige barn i ?r enn tidligere. I ?rets unders?kelse svarer fem prosent av ungdommene at foreldre har kj?p alkohol til dem p? Vinmonopolet. I 2008 var tallet dobbelt s? h?yt, mens det var tre ganger s? h?yt i 2006.
– Det er gledelig ? se at omfanget av foreldrelanging er betydelig redusert. Vi vil oppfordre foreldrene til ? snakke om langing med sine barn. Det er ikke ok at noen over 18 ?r kj?per alkohol til sine mindre?rige s?sken. Konsekvensene kan bli alvorlige, understreker Henriksen.
Vinmonopolets opplysningskampanje om langing av alkohol til mindre?rige vil bli ? se b?de i media, p? kinoer og i Vinmonopolets egne butikker ut ?ret.
For mer informasjon :
Kommunikasjonssleder Halvor Bing Lorentzen, Vinmonopolet, mobil 416 19 201.

Authors
Top