Utenrikspolitikk

Scandic har halvert sine CO2 utslipp

– bruker kun energi fra vind- og vannkraft til elektrisitet p? hotellene.

I forkant av den verdensomspennende Earth Hour, kan Scandic n? vise til gode resultater rundt kjedens egne milj?m?l. Siden 2007 har Scandic jobbet mot m?let om ? v?re helt fri for karbondioksid innen 2025. N?, fire ?r senere, har Scandic allerede halvert sine utslipp og har derfor n?dd sitt delm?l.

Det som har gjort det hele mulig, er at Scandic over hele Norden n? kun bruker fornybar energi fra vind og vann til elektrisitet. Tidligere var dette kun praktisert i Sverige og Norge.

– Vi er veldig stolte av ? ha n?dd dette t?ffe m?let ved ? fokusere p? v?rt forbruk, sier Inger Mattsson Manager Sustainable Business i Scandic. Milj?arbeid er en integrert del av v?r virksomhet og v?r strategi har v?rt ? jobbe aktivt med ? se p? nye m?ter ? minimere v?r innvirkning p? milj?et. Dette siste steget, med utelukkende bruk av vann-og vinddrevet elektrisitet p? alle v?re hoteller i Norden, er noe vi er veldig stolte av.

Neste steg mot 0 utslipp av CO2 f?r 2025
Hver m?ned overv?ker Scandic sitt energiforbruk for ? forbedre og holde det p? et lavt niv?. Siden m?lingen begynte i 1996, har Scandic senket sitt energiforbruk med 35 % og utslipp av karbondioksid med 64%, fra 4,4 kg til 1,6 kg karbondioksid pr gjest og natt.

I Norge er utslippene blitt redusert med 79% til 0,3 kg karbondioksid / gjest og natt siden 1996 og i Danmark utslippene har blitt redusert med 69% p? bare ett ?r, fra 2010 til 2011. I Sverige har utslipp av karbondioksid blitt redusert med 92% til 0,3 kg karbondioksid/ gjest og natt. For samme periode har utslippene i Finland blitt redusert med 40% ned til 4,7 kg karbondioksid / gjest og natt.
N? har vi utslipp p? 1,6 kilo som trenger ? g? ned til null, og det er denne delen som er den st?rste utfordringen, sier Inger Mattsson, sjef for Sustainable Business i Scandic. Den fjernvarme, som er utenfor v?r kontroll, m? bli fossilfri. Vi kan pr?ve ? p?virke ved ? presentere v?re ?nsker til politikere og tilbydere av fjernvarme. I v?rt arbeid mot ? kutte helt ut CO2-utslipp m? vi ogs? ta hensyn til v?re forretningsreiser og vi kommer til ? utvikle en t?ffere reisepolitikk internt som tar sikte p? togreiser og senket utslipp fra v?re firmabiler. En annen del er gassen som brukes i v?re kj?kken. Vi har innf?rt en standard som betyr at gasskomfyrer erstattes, ofte med induksjon, n?r vi renoverer.

Scandic er bransjeledende n?r det gjelder b?rekraftig arbeid og i ?r ble Scandic k?ret til den mest b?rekraftige hotellkjeden blant svenske forbrukere. I 1993 begynte hotellkjeden ? utvikle det blir sett p? som bransjens ledende b?rekraftige program, noe som betyr at de milj?messige, ?konomiske og sosiale aspektene implementeres i beslutninger i den daglige driften. Dette arbeidet har ogs? blitt bel?nnet med Nordisk R?ds Natur- og Milj?pris i 2011. I november 2011 ?pnet kjeden Norges f?rste hotell i Milj?klasse A, Scandic Vulkan.

For mer informasjon om Scandics b?rekraftige arbeid:
www.scandichotels.com/betterworld

Kontakt informasjon:
Inger Mattsson, Manager Sustainable Business at Scandic,
tlf +46 709 73 5019
Kristine Schaug, PR-sjef, Scandic Norge
tlf +47 905 02 778

Scandic er en moderne hotellkjede hvor bevisste mennesker kommer for ? f? inspirasjon og ny energi. Med over 160 hoteller og 30 000 rom er vi allerede i dag en av de st?rste hotelloperat?rene i Europa. Og vi fortsetter veksten ? i l?pet av noen ?r vil det v?re over 200 Scandic ? velge mellom. Velkommen til scandichotels.no.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy