Utenrikspolitikk

Scandic Haugesund mottar “Svanemerket”

Bosettingsprisen deles ut til en kommune som har gjort en spesielt god innsats for ? bosette og integrere flyktninger. Tolv kommuner er nominert.
De nominerte kommunene er: Bergen, Bod?, bydel Grünerl?kka i Oslo kommune, Haugesund, Kongsberg, Krager?, Larvik, Molde, Notodden, Ringerike, Vestv?g?y og ?lesund. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som st?r bak utdelingen av prisen.
Kriteriene for ? bli nominert er at kommunen bevisst har jobbet og lykkes med:
Et fleksibelt og l?sningsorientert bosettingsarbeid.
Gode resultater i introduksjonsprogrammet, overgang til arbeid/utdanning.
Gode resultater i norskoppl?ring.
Godt utviklingsarbeid innen integrerings- og bosettingsarbeidet som de aktivt deler med andre kommuner.
– De nominerte kommunene gj?r en spesielt god innsats i arbeidet med ? finne tilpassede bol?sninger som fremmer trivsel og integrering for flyktningene det gjelder, sier Geir Barvik, direkt?r i IMDi.
Bosetting er f?rst fase i et langsiktig integreringsl?p
Norske kommuner bosatte i fjor n?rmere 5800 flyktninger. Om lag 600 av disse var barn og unge som reiste til Norge alene.
– Kommunene fortjener ros for innsatsen de gj?r for mennesker som kommer hit som flyktninger, sier Barvik, og legger til at behovet er enda st?rre i ?r, med et bosettingsm?l p? 6500 personer.
– Bol?sninger som er godt tilpasset den enkeltes oppf?lgingsbehov er viktig for den videre integreringen. Den f?rste bosettingen er grunnlaget for ? oppn? best mulig integrering p? sikt, understreker Barvik.
Vinneren av Bosettingsprisen 2011 k?res torsdag 29. september kl. 12.00, under ?rets ?Integreringskonferanse? i Stavanger Forum.
Kontaktinfo til de nominerte kommunene:
Vestv?g?y kommune
Kontaktperson: Tove Haug, tlf 76056076
Bod? kommune
Kontaktperson: Torunn Skogstad, tlf 75554050
IMDi Nord: Dinka Bektesevic, tlf 94784019
Bergen kommune
Kontaktperson: Elin Gj?re (MOKS), tlf 97738634
Haugesund kommune
Kontaktperson: Ingjerd Stokken Vikse, tlf 98877279
IMDi Vest: Bente Blytt, tlf 99559592
Kongsberg kommune
Kontaktperson: Arne Lavik, tlf 48166353
Ringerike kommune
Kontaktperson: ?ystein D?ssland, tlf 97693632
IMDi Indre ?st: Farahnaz Bahrani, tlf 46846900
Krager? kommune
Kontaktperson: Helen B?e, tlf 35985940 / 99205721
Notodden kommune:
Kontaktperson: Anne Mette Gangs?y, tlf 35015012 / 97050329
IMDi S?r: Tormod Fidje, tlf 90121230
?lesund kommune
Kontaktperson: Vigdis Thoresen, tlf 90502042
Molde kommune
Kontaktperson: Aud Lisbeth Lillebostad, tlf 47714833
IMDi Midt- Norge: Marit Elin Eide, tlf 93641020
Larvik kommune
Kontaktperson: Eva Fr?ystveit, tlf 33513466 / 98253234
Bydel Grünerl?kka i Oslo kommune
Kontaktperson: Tage Guldvog, tlf 23422662 / 90194159
IMDi ?st: Randi Kleven, tlf 95777045
Fakta om bosetting av flyktninger:
– For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ?nsker ? bosette.
– Kommunene mottar hvert ?r et anmodningsbrev fra IMDi om ? bosette et visst antall flyktninger. Anmodningen gj?res ut fra et beregnet behov for kommuneplasser til de flyktningene som f?r oppholdstillatelse i Norge.
– I 2010 ble det bosatt 5797 personer, 669 av dem var enslige mindre?rige. Det har aldri f?r blitt bosatt s? mange enslige barn og unge.
– Ved ? gj?re vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til ? gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven.
– Bosatte flyktninger over 18 ?r har rett til introduksjonsprogram og plikt til ? delta.
– Introduksjonsprogram er et kvalifiseringsprogram der deltakerne l?rer norsk og f?r arbeidstrening. M?let er rask overgang til ordin?r utdanning eller arbeid.
– Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for ? dekke utgiftene ved bosetting og integrering av flyktninger.
For mer informasjon, kontakt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin pressetelefon: 917 55 351
Lenker
http://www.imdi.no

Similar Posts