Politikk

Scandic knytter til seg flere nordiske hoteller

Statsr?d Audun Lysbakken i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delte i dag ut prisen for ?rets barne- og ungdomskommune 2010 til Trondheim kommune. Vinneren kjennetegnes av langsiktig planlegging, godt samspill mellom tjenester, tett dialog med barne- og ungdomsmilj?et og nytenkning innen kommunens oppvekstmilj?, heter det i juryens begrunnelse.

– Barn har rett til ? bli h?rt og sett. ?rets barne- og ungdomskommune skal ta barn og unge p? alvor og v?re en kommune som lykkes i ? skape et inkluderende oppvekstmilj? hvor barn og unge f?r delta og utvikle seg. Trondheim kommune har vist at tjenestene blir bedre av ? lytte til ungene. Det gleder meg derfor ? kunne gratulere og overrekke prisen til Trondheim kommune, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
M?let med prisen er ? stimulere kommunene til ? satse p? barn og ungdom. Med k?ringen ?nsker Regjeringen ? l?fte kommuner som jobber s?rlig godt med ? bedre oppvekstmilj?et for barn og unge.
Kommunalr?d Aase S?tran mottok prisen p? vegne av Trondheims ordf?rer Rita Ottervik.
Det bor 37000 barn og unge under 18 ?r og 148 ulike nasjonaliteter i Trondheim kommune. Kommunen f?r ros for ? involvere personer i sin utvikling av tjenester. De er i tett kontakt med befolkningen og tilbyr informasjon p? flere spr?k. Kommunen har jobbet for ? ?ke kultur- og fritidstilbud lokalt slik at flere barn kan delta.
I juryens begrunnelse st?r det videre: ??rets barne- og ungdomskommune er en storby med de utfordringer det medf?rer. Kommunens st?rrelse gir i seg selv mulighet til ? v?re en kommune med et variert kultur- og fritidstilbud. Juryen mener at kommunen i vesentlig grad har bidratt til ? styrke oppvekstmilj?et. Kommunen har et aktivt og velfungerende innflytelsesorgan for ungdom, som etter eget utsagn har utviklet seg fra ? v?re en h?ringsinstans til ? bli en premissleverand?r.?
Les hele juryenes begrunnelse her.

Prisen for ?rets barne-og ungdomskommune er p? 250.000 kroner samt et litografi av kunstneren M.M Malvin. Tradisjonen tro var det fjor?rets vinner, L?renskog kommune, som arrangerte ?rets konferanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Karin Yan Kallevik   #Marianne Virtanen   #TV