Kulturpolitikk

Scandic lanserer ny hotellkjede ? HTL

Oslo, 18. september 2013. Under eget varemerke lanserer Scandic Hotels en ny hotellkjede, HTL. Det nye hotellkonseptet skal ha hoteller med den beste og mest sentrale sentrumsbeliggenheten, best pris, smarte digitale l?sninger og h?y designfaktor. HTL retter seg mot en ny generasjon reisende. I l?pet av 5 ?r skal det etableres 20 HTL hoteller i de nordiske storbyene, og allerede i mai 2014 ?pner HTL i Stockholm. Totalt betyr satsingen milliardinvesteringer for Scandic sammen med eiendomseierne, og flere hundre nye arbeidsplasser.
Den ?kende digitaliseringen, fortsatt urbanisering, nye mobile m?tekulturer og et ?kt krav til gjennomsiktighet og tempo har f?rt til en ny m?lgruppe med andre prioriteringer enn den tradisjonelle hotellgjesten. Derfor utvikler Scandic sin hotellportef?lje og skaper et nytt hotellkonsept, og et s?sterselskap til Scandic med det egne varemerket; HTL.
?Vi har sett liknende initiativ vokse frem internasjonalt, og n? sikrer vi v?r posisjon p? det nordiske markedet gjennom ? utvikle et eget konsept. F? eller ingen andre kan gj?re dette, siden utfordringen handler like mye om riktig forretningsmodell som ressurser til ? skape et sterkt konsept og varemerke for ? bygge en ny kjede, sier Anders Ehrling, konsernsjef i Scandic.
HTL er et rendyrket hotellkonsept, som tilbyr en sv?rt god hotellopplevelse i et storbymilj?. Idéen bygger p? arealeffektive hoteller der alt un?dvendig er fjernet, og hvor man heller har ?ket kvaliteten p? alt det hotellgjesten setter mest pris p?. I all enkelhet handler det om LESS IS MORE. Navnet HTL er ikke noe unntak.
To svenske hoteller skal bli 20 nordiske
HTL kommer i f?rste rekke til ? etableres gjennom nybygg og ombygginger. I f?rste rekke handler dette om ? konvertere kontorbygg. I l?pet av de neste fem ?rene forventes det at det vil etableres 20 hoteller i de nordiske storbyene. Allerede n? er posisjonen i Stockholm befestet, gjennom to nye hoteller. Forhandlinger p?g?r n? med eiendomsutviklere over hele Norden.
I mai 2014 ?pner HTL med 275 rom p? Kungsgatan i Stockholm. Eiendomseier er AxFast, et frittst?ende konsern i Axel Johnsongruppen. Det andre hotellet bygges p? Upplandsgatan i Stockholm.
?Det g?r bra for Scandic, og dette er bare ett av mange prosjekter vi har iverksatt. Vi har de siste ?rene investert flere milliarder i ? utvikle Scandics hotellportef?lje, og det kommer vi til ? fortsette ? gj?re. Samtidig ser vi en mulighet til ? vokse i et delvis nytt segment med et nytt varemerke. Det finnes et potensial akkurat n?, siden vi vet at mange eiendomsutviklere st?r med tomme kontorlokaler som enkelt kan konverteres til HTL. Samtidig er det fortsatt et behov for flere hotellrom i v?re nordiske hovedsteder for ? konkurrere om de internasjonale kongressene, avslutter Ehrling.
Ogs? i Norge
Ogs? i Norge er det planer om ? etablere den nye hotellkjeden. I f?rste rekke ser man etter egnede lokaler i sentrum av Oslo.
?Arbeidet med etableringen av det f?rste HTL i Norge er allerede godt i gang. Dette er et sterkt konsept, og det finnes ikke liknende kjeder i hverken Norge eller Norden. Vi tror derfor dette vil v?re et viktig v?pen om markedsandeler, og ikke minst i kampen om den nye, moderne reisende. Hvor raskt vi kan etablere oss avhenger av de dialogene vi er inne i, men vi er definitivt offensive, sier adm dir i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold.
HTL har i dag fem ansatte som arbeider med ? utvikle HTL-konseptet. Selskapet drives som et s?sterselskap til Scandic med eget styre og administrerende direkt?r. Joachim Högefjord er ansatt som administrerende direkt?r. Han har arbeidet lenge i Scandic i ulike roller, deriblant som hotelldirekt?r, distriktsdirekt?r og ansvarlig for etableringer og ?pninger av nye hotell. Rekrutteringsprosessen for de to f?rste hotellene er allerede p?begynt.

Mer informasjon finnes p? www.htlhotels.com

For ytterligere informasjon:
Anders Ehrling, konsernsjef Scandic, +46 70 973 51 67
Svein Arild Steen-Mevold, adm dir Scandic Norge, +47 951 79 390
Margareta Thorgren, kommunikasjonsdirekt?r Scandic, +46 72 170 92 53
Hver dag arbeider Scandics 7 500 medarbeidere mot ett eneste m?l ? at du skal trives. Som Nordens mest milj?vennlige hotellkjede har vi alltid fokus p? milj?, samfunnsansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens st?rste hotellkjede med ca 160 hoteller i ?tte land og totalt 30 000 hotellrom og en omsetning p? ca 923 millioner euro. Vi vil v?re mer enn bare et hotell ? vi skal v?re et sted hvor mennesker m?tes, jobber og inspireres.

Similar Posts