Scandic og Pandox gjennomf?rer en av Nordens st?rste hotellinvesteringer noensinne

Ei rekke prosjekt i heile landet f?r midlar til ? arbeide med bulyst. – Det har vore eit krevjande arbeid ? plukke ut dei beste av heile 182 s?knadar. Eitt av prosjekta, som no f?r 210 000 kroner i st?tte, st?r Gl?mdal regionr?d bak.

– Regjeringa vil at alle i Noreg skal ha h?ve til ? bu der dei ?nskjer. Bulystsatsinga inneber midlar til utviklingsprosjekt som skal vere med p? ? skape attraktive lokalsamfunn. Vi er s?rleg ute etter prosjekt som har nasjonal overf?ringsverdi. S?knadsbunken vitnar om at det er eit stort engasjement i heile landet, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

I utveljinga av Bulystprosjekt har Kommunal- og regionaldepartementet s?rleg lagt vekt p? kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige m?lgrupper er ungdom, kvinner og innvandrarar. Ogs? fylkeskommunane har spelt ei viktig rolle i behandlinga av s?knadar.
Gl?mdal regionr?d vil starte eit tre?rig arbeid for ? skape og vise fram attraktivitet som gjer at folk flyttar til regionen. M?let er ? bygge stoltheit og identitet. Det skal skje gjennom at ungdom i lokalmilj?et f?r reell medverknad i intern og ekstern marknadsf?ring av regionen. Prosjektet skal dessutan skape kulturaktivitetar for ungdom b?de heime og borte. P? sikt er tanken ? opprette b?de eit ungdomsr?d og eit utflyttarr?d for regionen.
-Det er gledeleg ? sj? at kommunane i Gl?mdalsregionen finn saman i eit samarbeid, som involverer ungdom p? ein s? aktiv m?te, seier statsr?d Liv Signe Navrsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Authors

Related posts

Top