Scandic snakker om tilgjengelighet i FN

– Tyrilistiftelsen har blitt voksen, men vi har ingen 30 ?rs krise, sier Ulf Jansen ? leder av stiftelsen. I 30 ?r har Tyrili skapt og videreutviklet behandlingstilbud til ungdom og voksne med rusavhengighet, kriminalitets- og voldsproblematikk.
Mye har skjedd siden sju ansatte og seks ungdommer i 1980 starta Tyrilikollektivet i Mesnali. I dag gir stiftelsen plass til rundt 160 ungdom og voksne i behandling, og har 150 ansatte. 1500 rusavhengige har f?tt hjelp fra oppstart frem til i dag.
– Hadde noen fortalt meg n?r vi startet opp hvor stort Tyrili ville bli, hadde vi nok aldri turt ? pr?ve, fortsetter Jansen
Jansen tror mye av Tyrili vekst og anerkjennelse skyldes at stiftelsen har v?rt villig til ? endre innhold ut ifra de rusavhengiges ulike og sammensatte behov.
– Vi har m?tt mye motstand og m?tte t?le mye kjeft n?r vi har tr?kket opp nye veier. Tyrili var f?rst ute med ? ta inn HIV-positive og straffed?mte som sonet i behandling, og gi tilbud til rusavhengige som brukte metadon.
– Mye har forandret seg, men utgangspunktet er fremdeles det samme: vi jobber med en gruppe mennesker som d?r hvis de ikke f?r hjelp, sier Jansen
Tyrili markerer sitt 30-?rsjubileum blant annet med en stor fagkonferanse p? Lillehammer hotell 13-14.oktober med tittelen ?Hvor g?r behandlingsnorge??. B?de Justisminister Knut Storberget og Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Str?m Erichsen deltar p? konferansen. – Framfor ? v?re forn?yd og tilbakeskuende, velger vi ? ha fokus p? fremtidens utfordringer innenfor rusbehandlingsfeltet. Utviklingen g?r i en retning hvor ?konomiske hensyn synes ? g? foran kvalitet og innhold. Dette gir til syvende og sist et d?rligere tilbud til brukerne.
– Vi har allikevel tro p? at utviklingen kan snus. Vi skal fortsatt kjempe for troen p? morgendagen, p? mennesket og p? at forandring er mulig. Det finnes ingen h?pl?se mennesker, bare situasjoner som virker h?pl?se, avslutter Jansen.
For ytterligere informasjon:
Anders Dalsaune Jansen
Telefon.: 95088814
E-post: [email protected]
Bilder

Authors

Related posts

Top