Internasjonalt

Seksuelle overgrep hindrer utdanning ? 223 millioner barn opplever ? bli misbrukt

08-03-2013 09:57 Plan Norge En ny rapport fra Plan ansl?r at 150 millioner jenter og 73 millioner gutter i verden har opplevd seksuelle overgrep. ? En stor del av disse overgrepene skjer p? eller p? vei til skolen. Dette f?rer til at millioner av barn, s?rlig jenter, hindres i ? f? utdanning, sier Helen Bj?rn?y i Plan Norge.

En ny rapport fra Plan ansl?r at 150 millioner jenter og 73 millioner gutter i verden har opplevd seksuelle overgrep. ? En stor del av disse overgrepene skjer p? eller p? vei til skolen. Dette f?rer til at millioner av barn, s?rlig jenter, hindres i ? f? utdanning, sier Helen Bj?rn?y i Plan Norge.

Over halvparten av overgrepene skjedde f?r jentene fylte 16. Blant jenter som debuterte seksuelt f?r de fylte 17 ?r, rapporterer 45 prosent at de ble voldtatt eller presset til sex. Dette kommer frem i rapporten A girl?s right to learn without fear, som Plan har utarbeidet i samarbeid med Universitet i Toronto og International Human Rights Program. Rapporten blir lansert i forbindelse med FNs kvinnekonferanse i New York denne uka, som i ?r fokuserer p? vold mot kvinner.
M? begynne med barna
Generalsekret?ren i Plan Norge mener funnene i rapporten er sv?rt oppsiktsvekkende.
? Tallene er alarmerende og viser behovet for ? jobbe med likestilling og anti-vold fra barna er sm? og endre holdningene hos voksne. Det er i bekjempelsen av vold og overgrep mot jenter at en av de viktigste likestillingskampene i verden i dag utkjempes. N?r s? mange barn blir misbrukt ? oftest av mennesker de kjenner og b?r kunne stole p? ? skaper dette en grunnleggende mistillit som forplanter seg gjennom generasjoner og til ulike deler av samfunnet, sier Helen Bj?rn?y.
Sender ungdomsdelegasjon
Plan setter opp ?tte tiltak for ? f? slutt p? vold og seksuelle overgrep. Blant dem er etableringen av et godt lovverk som beskytter barna, presse p? for ? f? myndigheter til ? f?lge FNs barnekonvensjon, kursing av l?rere, og ikke minst ? ta med barn og ungdom selv i arbeidet med ? bekjempe overgrepene.
? Vi jobber p? alle niv?er; i internasjonale fora, denne uka i FN der vi har en ungdomsdelegasjon som setter tematikken p? dagsorden, opp mot myndigheter og skoleverk, men ogs? med ? iverksette strakstiltak som egen jentetoaletter og sikring av skoleveier, sier Bj?rn?y.
Noen av funnene i rapporten:
264 millioner barn utsettes hvert ?r for vold i skolen.

A to już wiesz?  Ny kommunikasjons- og markedssjef i Redningsselskapet

I mange land blir s? mange som 80 prosent av barna sl?tt av l?reren.

16 prosent av gravide ten?ringsjenter i Togo oppgir at barnefaren er en l?rer.

75 prosent av elevene i Ghana sier at det er l?reren som er hovedovergriper n?r det oppst?r vold i skolen.

73 prosent av elevene i tre provinser i Zimbabwe har blitt fysisk utnyttet eller straffet det siste ?ret.

63 prosent av elevene i Zambia har blitt tvunget til samleie med en l?rer eller en medelev.

I 2002 og 2003 fikk religionsdepartementet i Pakistan inn mer enn 2.500 klager p? seksuelle overgrep utf?rt av l?rere og ansatte ved religi?se skoler. Ingen av klagene f?rte frem.

73 prosent av kvinner p? Salomon?yene mener at vold mot kvinner kan forsvares.

Rapporten ligger vedlagt under “relaterte dokumenter” under.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy