Politikk

SOS-barnebyer i Haiti fortsetter arbeidet med ? hjelpe barn og familier.

Stoltenberg forenkler

03.03.2010 Vi opplever n? en offentlig debatt om ytringsfrihet, toleranse og trosfrihet som er s?rlig knyttet til islam.Venstre mener at ogs? landets statsminister m? m?te i Stortinget og delta i en av de viktigste debattene som n? g?r; en debatt som ang?r b?de minoritetsgrupper og etniske nordmenn.
Som f?rste utsp?rrer i den skriftlige sp?rretimen utfordrer Venstres nestleder statsministeren til ? forklare hvordan han vil bidra til at debatten skal styrke fellesskapet og de verdiene som er felles for muslimsk og kristen kultur.

? Stoltenberg snakker som om integrering utelukkende dreier seg om ? l?re norsk spr?k. Han forenkler og opptrer kunnskapsl?st, sier Skei Grande til NTB.

Hun viser til at det vokser opp en hele generasjon unge mennesker som har innvandringsbakgrunn, men som likevel ser seg som en naturlig del av det norske samfunnet.

? Dette er mennesker som synes at regjeringens integreringspolitikk er ekskluderende. Derfor er jeg ganske s? spent p? ? h?re hva statsministeren vil si i sp?rretimen. Det er lenge siden han sist var der, sier Skei Grande.

Skei Grande savner statsministerens deltakelse i debatten og synes at regjeringen framst?r som vinglete. Nestlederen i Venstre mener dessuten at de siste dagenes krangling om hijab skyggelegger den egentlige integreringsdebatten som grunnleggende sett bygger p? ytrings- og religionsfrihet og toleranse.

Ikke statens jobb
? Det er ikke en statlig oppgave ? mene noe om hva folk skal ha p? seg. Det skal ikke reguleres gjennom lover og forbud. Men den enkelte skole kan godt bestemme at kl?r som dekker ansiktet, ikke skal v?re tillatt, slik skolene har gjort i Oslo. Det har jeg ingen problemer med ? godta, sier Skei Grande til NTB.

A to już wiesz?  SOS-barnebyer hjelper barna p? Haiti

Hun mener at u?nsket praktisering av kultur og religion m? bekjempes med argumenter, ikke lovp?legg. Venstre er et liberalt parti, som av prinsipielle grunner er motstander av forbud p? n?r sagt alle omr?der som har med borgernes friheter og rettigheter ? gj?re.

? At regjeringen i det hele tatt tenker i de baner, viser at den systematisk tr?kker feil i verdisp?rsm?l. Stoltenberg er god i sosial?konomi, men stryker i verdier, sier Venstres nestleder.

Trine Skei Grande viser i sp?rsm?let til statsministeren at enkelte har bidratt til ? ?ke konfliktniv?et ved ? trekke fram og legge vekt p? noen av de mest ytterligg?ende holdningene vi finner i v?rt multikulturelle samfunn

-Jeg frykter at et ?kt konfliktniv? vil f?re til fremmedgj?ring og polarisering, skriver Trine Skei Grande.

Skei Grande mener at ogs? statsministeren b?r jobbe aktivt for ? hindre at dette skjer og er spent p? hva statsministeren kan melde til Stortinget om dette.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy