Internasjonalt

Sparekonto kan gi fattige 870 milliarder

21-02-2013 11:04 Plan Norge Utviklingsland kan f? 870 milliarder kroner ?rlig i ?kte sparinger og investeringer dersom verdens fattige f?r tilgang til sparebasert mikrofinans, viser en ny unders?kelse fra Barclays Bank, Plan og CARE.

Utviklingsland kan f? 870 milliarder kroner ?rlig i ?kte sparinger og investeringer dersom verdens fattige f?r tilgang til sparebasert mikrofinans. Det er konklusjonen i den ferske rapporten Banking on Change: Breaking the Barriers to Financial Inclusion, utarbeidet av Plan, CARE og Barclays Bank.
? If?lge rapporten vil de 2,7 milliarder menneskene som i dag ikke har tilgang til formelle banktjenester, kunne bidra med opp mot 870 milliarder kroner ?rlig, hvis de f?r mulighet til ? spare og l?ne penger trygt. Disse menneskene har mye potensiale og stor motivasjon for ? jobbe seg ut av fattigdommen og investere i familiens framtid sier Torild Skogsholm, generalsekret?r i CARE Norge.
Samarbeidet Banking on Change kombinerer den finansielle ekspertisen til en global bank som Barclays med kunnskapen om utvikling og fattigdomsbekjempelse i hjelpeorganisasjonene Plan og CARE. M?let er ? hjelpe verdens fattigste mennesker til ? bli en del av ?konomien i det landet de bor i. Det gj?res f?rst og fremst gjennom deltakelse i s?kalte spare- og l?negrupper.
? Forskning viser at kvinner bruker rundt 90 prosent av sine inntekter p? familien, mens menn kun bruker 30-40 prosent. For ? sikre en god familie?konomi og barn og unge en trygg oppvekst, er det derfor viktig at fattige husholdninger f?r tilgang til sikre og enkle l?ne- og sparemuligheter, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
S? langt har samarbeidet n?dd 513.000 mennesker p? tre ?r. Gjennomsnittlig har hvert medlem spart 320 kroner i ?ret gjennom spare- og l?negruppene.
Dersom disse bel?pene kobles opp til det formelle banksystemet, ville det kunne bety en ?kning i sparemidler som kan brukes til ? finansiere husholdninger og forretningsvirksomhet.

A to już wiesz?  Verdens toalettdag: Avf?ring tar liv

For ? kunne inkludere de aller fattigste i et lands ?konomi, m? de imidlertid knyttes tettere opp til det formelle banksystemet. Dette krever igjen et n?rere samarbeid mellom banker, hjelpeorganisasjoner og myndigheter.
Rapporten understreker ogs? hvor viktig det er at denne problemstillingen diskuteres p? de kommende FN-m?tene om hvilket internasjonalt rammeverk som skal erstatte tusen?rsm?lene etter 2015.
Les rapporten under.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy