Statsr?d skjermer studentboligene

Fremdeles er flertallet av barn som adopteres til Norge gjennom Adopsjonsforum, under to ?r. Samtidig velger en stor andel av v?re s?kere ? adoptere st?rre barn.
Andelen av de yngste barna (0?1 ?r og 1?2 ?r) har g?tt ned over tid. I 2005 var hele 83 % av barna som kom til Norge under to ?r ved ankomst. I 2010 var andelen nede i 52 %, men i fjor ?kte den noe til 53 %.
Andelen av barna som var mellom to og tre ?r gikk ned fra 22 % i 2010 til 18 % i fjor. Andelen mellom tre og fire ?r ?kte fra 8 % i 2010 til 11 % i fjor.
For noen ?r siden var det en markert ?kning av barn som var fire ?r eller eldre ved ankomst til Norge. Denne tendensen har flatet ut. Det kom i fjor 12 barn mellom fire og fem ?r (7%), og 19 barn over fem ?r (11 %).
Fra Colombia fordelte barna seg slik i fjor: 12 barn i alderen 0?1 ?r, 28 barn i alder 1?2 ?r, 15 barn i alder 2?3 ?r, 7 barn i alder 3?4 ?r og 8 barn som var over fire ?r ved ankomst.
I 2011 kom det hele 11 barn i alder 0?1 ?r fra Kina, mens 9 barn var i alder 1?2 ?r, og 3 barn i alderen 2?3 ?r. Det kom 1 barn mellom 3?4 ?r, og 2 barn som var mellom 5 ? 9 ?r gamle ved ankomst til Norge.
Under halvparten av barna som kom fra Etiopia i fjor var under ett ?r ved ankomst, og det var en litt lavere andel enn ?ret f?r. Av barna fra Etiopia var det i fjor 10 barn i alder 0?1 ?r, 4 barn i alder 1?2 ?r, 2 i alderen 2?3 ?r, 2 i alder 3?4 ?r, og 5 barn som var 4 ?r eller eldre.
Som vanlig hadde Chile en h?yere andel store barn. Av de 15 barna fra dette landet var 5 barn under 4 ?r, mens 10 barn var eldre enn 4 ?r.
Fra Filippinene var ett barn under 1 ?r, 6 barn i alder 1?2 ?r, 4 barn i alder 2?3 ?r og ett barn mellom 3?4 ?r.
India hadde samme antall som ?ret f?r; 6 barn. Spredningen var som tidligere stor ? fra 2 barn mellom 1?2 ?r, via 1 barn mellom 3?4 ?r til 3 barn mellom 5 og 11 ?r.
Fra Nepal kom det ogs? seks barn, der 1 var mellom 1?2 ?r, 1 melom 2?3 ?r og 4 var mellom 3?4 ?r.
Som vanlig var alle fem barna fra Sri Lanka under 1 ?r ved ankomst til Norge.
Fra Peru kom det tre barn ? fordelt med 1 mellom 1?2 ?r og 2 mellom 2?3 ?r.
Fra Bolivia kom det ogs? tre barn ? fordelt med 1 barn mellom 1?2 ?r, 1 barn mellom 2?3 ?r og ett mellom 5?7 ?r.
Fra Madagaskar kom det to barn mellom 5?7 ?r.
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Authors
Top