Internasjonalt

Stereotypin om den alkoholiserade samen

men de dricker sig inte oftare fulla än finländare. Avh?llsamhet är vanligt bland samer. Anna Rita Spein ger i sin artikel en historisk bakgrund till

men de dricker sig inte oftare fulla än finländare.
Avh?llsamhet är vanligt bland samer. Anna Rita Spein ger i sin artikel en historisk bakgrund till varför s? är fallet och beskriver alkoholvanorna i de olika samiska omr?den.

Nordens Välfärdscenter

A to już wiesz?  EU vil forby dyretesting i kosmetikken for all fremtid

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy