Diplomati

Stjeler oppmerksomheten

02-05-2013 12:20 Trygg Trafikk Alle vet at man ikke skal kj?re med promille. Men visste du at du kan v?re like uoppmerksom og farlig ved ? bruke mobilen n?r du kj?rer? Fra 2. mai skjerpes regelverket for mobilbruk.

Alle vet at man ikke skal kj?re med promille. Men visste du at du kan v?re like uoppmerksom og farlig ved ? bruke mobilen n?r du kj?rer? Fra 2. mai skjerpes regelverket for mobilbruk.

Sist oppdatert:02.05.13
Fra 2. mai i ?r skjerpes forskriften for bruk av mobil i bil, ved at det blir forbudt ? bruke mobiltelefonen til ? tekste, lese e-post eller ta bilder og oppdatere statuser. Som bilf?rer kan du bare bruke mobiltelefonen til ? starte opp, gjennomf?re og avslutte en samtale, og da m? mobiltelefonen v?re h?ndfri eller plassert i en holder.
– Vi er glad for at regelverket skjerpes. Alt for mange bruker mobilen under kj?ring til ulike ting, noe som medf?rer h?y risiko for ulykker, sier Trygg Trafikks direkt?r Kari Sandberg. N? blir regelverket helt tydelig p? at det er ulovlig ? tekste eller bruke telefonen til noe annet enn samtaler. Sandberg legger til at dette er i tr?d med Trygg Trafikks uttalelse da forskriften var p? h?ring.
Statens vegvesen har laget en veiledning til den endrede forskriften om bruk av mobil i bil.
UP er positive
Utrykningpolitiet (UP) applauderer forbudet mot det de ser er et ?kende problem.
? Det tar fokus fra det ? v?re bilist og bilf?rer. Vi har sett alvorlige ulykker med tragisk utfall hvor den direkte ?rsak er bruk av mobiltelefon, sier Tor Egil Syvertsen, distriktsleder for UP Vestfold og Telemark til NRK.
Ulovlig bruk av mobiltelefon straffes med forelegg. I 2012 skrev politiet ut 20 000 slike forelegg. Ved ekstra graverende tilfeller, anmelder politiet. Det kan v?re sj?f?rer av tungtransport, eller bussj?f?rer som bruker mobilen ulovlig under kj?ring.
Som ? kj?re med promille
Simulatortester som ble utf?rt av det britiske forbrukermagasinet ?Which?? i 2012 viser at sj?f?rer som tekster p? mobilen mens de kj?rer er like uoppmerksomme som sj?f?rer med 0,8 i promille.
Det funnet bekreftes av en tilsvarende australsk unders?kelse fra 2012 som viste at lite krevende samtaler med handsfree tilsvarer lovlig niv? av alkohol, mens kognitivt krevende samtaler og teksting tilsvarer en promille p? henholdsvis 0,7 og 1.
Uoppmerksomhet

A to już wiesz?  Sykt barn

Manglende f?rerdyktighet er en medvirkende ?rsak til 54 prosent av alle d?dsulykker i trafikken, if?lge Statens vegvesens ulykkesanalyser. Uoppmerksomhet i form av manglende informasjonsinnhenting og feil beslutninger er de viktigste faktorene. Uoppmerksomhet bak rattet kan skyldes flere ting, men det er liten tvil om at mobiltelefonen er en av synderne.
Kilder – forskning om bruk av mobil i bil:
Leung, Croft, Jackson, Howard & Mckenzie (2012) A Comparison of the Effect of Mobile Phone Use and Alcohol Consumption on Driving Simulation Performance, Traffic Injury Prevention, Volume 13, 6, 566-574 .
Pascual-Ferrá, Liu & Beatty (2012) A Meta-Analytic Comparison of the Effects of Text Messaging to Substance-Induced Impairment on Driving Performance, Communication Research Reports, Volume 29, 3, 227-238.
Rapport European Transpot Safety Council (ETSC), PRAISE 2010: ?Minimising in-vehicle distraction?

Trygg Trafikks form?l er ? oppn? best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Nullvisjonen – visjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken er felles for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Trygg Trafikk har vedtatt tre verdier for sitt arbeid for trafikksikkerheten.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy