Stoltenberg forenkler integrering

En ny unders?kelse gjennomf?rt blant ?rets russ viser at hele 66 prosent ?nsker ? engasjere seg i frivillig arbeid, ogs? i fremtiden. Den viktigste motivasjonsfaktoren er muligheten til ? gj?re noe for andre. Det lover godt for Russens Humanit?re Aksjon torsdag 11. mars, som gjennomf?res til inntekt for SOS-barnebyer.

SOS-barnebyer samarbeider med russen for fjerde ?ret p? rad. Russens Humanit?re Aksjon gjennomf?res flere steder i landet, og i l?pet av de foreg?ende tre ?r er over 4,2 millioner kroner samlet inn. Det vil gi skolegang for 360 elever hvert ?r p? SOS-skolen i Livingstone, Zambia, som allerede er i drift og g?r under navnet ?Russens skole?. Russen har bestemt at 30 prosent av inntektene fra ?rets aksjon skal g? til barn som er rammet av jordskjelvet p? Haiti.

? Dersom resultatene fra unders?kelsen blant ?rets russ er representative for andre i denne aldersgruppen, betyr dette at fremtiden for rekrutteringen til frivillig og humanit?rt arbeid ser lys ut. Innsatsen s? langt har gitt flere generasjoner av vanskeligstilte unge i Zambia et bedre utdanningstilbud, og i ?r vil ogs? barn rammet av jordskjelvkatastrofen i Haiti f? hjelp av russ fra Norge. Det er et stort behov for hjelp, og vi er sv?rt takknemlige for innsatsen, sier generalsekret?r i SOS-barnebyer, Svein Gr?nnern.

Russens hovedstyre er ogs? forn?yd med resultatene fra sp?rreunders?kelsen.

? Vi er stolte av at hele 66 prosent av russen ?nsker ? bruke tid p? frivillig arbeid i fremtiden, uten ? tenke p? egen vinning. Kun en liten prosentandel* oppgir at faktorer som h?yere sosial status og jobberfaring p? CV-en er motivasjonen for ? arbeide for humanit?re organisasjoner. Nesten 90 prosent svarer at de vil engasjere seg for ? gj?re noe for andre. Vi h?per dette kan v?re med ? bryte ned fordommene om at russen bare tenker p? seg selv,? sier J?rgen Osnes i Russens hovedstyre.

Torsdag 11. mars gj?r flere tusen russ en frivillig innsats for SOS-barnebyer, noen b?rer b?sser, andre har revy. I ?r er skoler fra hele ni fylker med p? aksjonen, noe som er rekord.

? Det er fint ? kunne gi barn i fattige land en mulighet for utdanning, noe vi her til lands tar for gitt. Det er viktig ? satse p? de unges framtid, og derfor oppfordrer vi alle som m?ter oss p? aksjonsdagen om ? gi s? det monner!?, sier J?rgen Osnes.

*1,2 prosent av respondentene sier at de ?nsker ? engasjere seg i frivillig arbeid fordi de f?r h?yere sosial status, og 6,3 prosent gj?r det fordi de vil f? jobberfaring p? CV-en.

Tall fra unders?kelsen:
15,3 prosent av respondentene sier de i dag deltar i frivillig arbeid for humanit?re organisasjoner, 17prosent av jentene og 12 prosent av guttene.
66 prosent av respondentene sier de gjerne ?nsker ? bruke tid p? frivillig arbeid, og gj?re noe for andre uten at de personlig tjener p? det
Hele 50prosent av jentene svarer uforbeholdent ja til at de i fremtiden ?nsker ? bruke tid p? frivillig arbeid. Blant guttene svarer 25prosent ja p? dette.
89,3 prosent oppgir ?? gj?re noe for andre? som motivasjon for ? engasjere seg i frivillig arbeid.

Unders?kelsen har blitt gjennomf?rt av ROK i samarbeid med SOS-barnebyer og Släger Kommunikasjon. Totalt 2973 av ?rets russ i ulike deler av landet har avgitt svar.

Bilder:
http://sos-fadderskap.sos-barnebyer.no/bilder/zambia.jpg
http://sos-fadderskap.sos-barnebyer.no/bilder/zambia2.jpg

Eller klikk her

Authors

Related posts

Top