Penge

Stormberg utvider sitt engasjement i arbeidet for og med ungdom i Norge

Stormberg utvider sitt engasjement i arbeidet for og med ungdom i Norge
13-05-2014 07:00 Kronprinsparets Fond Stormbergs misjon er ? gj?re verden til et litt bedre sted, og n? inng?r den omd?mmevinnende turt?yprodusenten et samarbeid med Kronprinsparets Fond for ? st?tte opp om sosiale entrepren?rer som arbeider for og med ungdom i Norge.

Stormbergs misjon er ? gj?re verden til et litt bedre sted, og n? inng?r den omd?mmevinnende turt?yprodusenten et samarbeid med Kronprinsparets Fond for ? st?tte opp om sosiale entrepren?rer som arbeider for og med ungdom i Norge.
– Vi liker m?ten Fondet jobber med sosiale entrepren?rer. Det systematiske og langsiktige arbeidet, som ogs? er m?lt i samfunnsnytteverdi, tiltaler oss. Ungdom er en gruppe som b?r prioriteres. Frafall fra videreg?ende skole, opplevelse av ensomhet og manglende inkludering, ?nsker vi i Stormberg oss enda h?yere opp p? samfunnsagendaen. Derfor passer Fondets prosjekter meget godt for oss, sier daglig leder og gründer i Stormberg, Steinar J. Olsen.

Sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner
En fersk analyse av samfunnsnytten for de fire ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser besparelse for samfunnet p? 2,7 milliarder kroner i n?verdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Dette er hovedkonklusjonen i analysen, som er gjennomf?rt av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas. Resultatene viser en 70 % ?kning i utdanningseffekt og en 50 % ?kning av ungdom i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for ? fange opp barn og unge som faller utenfor.
– Vi synes det er flott at Stormberg ser verdien i arbeidet v?re prosjekter gj?r, og at de har lyst til ? bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir f?rre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser – og at deres dr?mmer g?r i oppfyllelse. Stormberg er langt fremme p? samfunnsansvarsarbeid, og har kunnskap og kompetanse som gir god verdi til v?re prosjekter og oss, sier daglig leder i Fondet, Solfrid Flateby.

M? gi ungdom muligheter

Steinar J. Olsen har drevet egen virksomhet siden han var 16 ?r gammel. Steinar har som gründer opplevd b?de oppturer og nedturer. F?r han startet Stormberg drev han over en ?rrekke flere butikker innenfor tekstil- og sport. Forretningsvirksomheten mislyktes og Steinar m?tte til slutt legge ned butikkene og begj?re selskapene konkurs. I 1998 startet han Stormberg, som f?rste ?r hadde fire ansatte og en omsetning p? 3,8 millioner. I 2013 var omsetningen ?kt til over 375 millioner. Antall ansatte var ?kt til 272.
– Jeg har selv opplevd ? mislykkes med min forretningsdr?m, ikke f? det til og st? p? bar bakke. Det var utvilsomt t?ft. Derfor er jeg kanskje ekstra opptatt av at folk skal f? flere muligheter og sjanser, og at folk ikke skal ?avskrives? selv om det har g?tt litt skeis et par ganger. Dette gjelder spesielt unge mennesker som har opplevd ulike nederlag og som kanskje ikke er s? robuste enn?, forteller Steinar.

A to już wiesz?  Friskus IL inviterer til ?rets siste elleville ?vannsprut? 2014

Norges beste omd?mme for 3. ?ret p? rad
Stormberg har Norges beste omd?mme for tredje ?ret p? rad i den store RepTrak-unders?kelsen som presenteres i dag, og statsminister Erna Solberg fremhevet i sin nytt?rstale Stormberg som et eksempel til etterf?lgelse n?r det gjaldt inkludering i arbeidslivet. I Norges st?rste forbrukerunders?kelse for klima og milj?, Sustainable Brand Index, k?ret 5000 nordmenn i 2014 Stormberg til Norges mest b?rekraftige virksomhet. Steinar J. Olsen har et brennende samfunnsengasjement og mener at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har.
– 25 prosent av de ansatte hos Stormberg skal ha en bakgrunn som av en eller annen grunn gj?r det vanskelig ? f? innpass i arbeidslivet. Mange av ungdommene i v?re prosjekter vil ha samme type historie; man har st?tt utenfor b?de skole eller ?normalarbeidslivet? en periode, men blomstrer n?r man f?r en ny mulighet. Den sterke troen p? ungdommene opplever vi at vi deler med Stormberg, avslutter Flateby.

1 % til humanit?re og samfunnsnyttige prosjekter
I Stormbergs selskapsvedtekter st?r det at en prosent av Stormbergs omsetning ekskl. mva skal brukes til humanit?re og samfunnsnyttige prosjekter. Selskapet bidrar til en rekke sm? og store prosjekter i inn- og utland. N? f?r P?belprosjektet, Arbeidsinstituttet i Buskerud, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Trivselsleder glede av st?tten.

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

A to już wiesz?  Norsk Motor Klubb og Kj?r for livet skal f? flere ungdommer inn i det organiserte motorsportmilj?et

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy