Stort behov for flere stillinger i det kommunale barnevernet

Det har de siste dager p?g?tt en debatt om hvordan vi skal sikre at vi har nok fosterhjem til alle barna som trenger det.
Fosterforeldre gj?r en viktig samfunnsoppgave som er med p? ? bedre mange barn og unges liv. Statens oppgave er ? s?rge for at det til enhver tid er nok fosterforeldre og fosterhjem med h?y kvalitet som kan ta imot barn ved behov.
– Jeg vil oppfordre og appellere til at flere p?tar seg den viktige oppgaven med ? gi utsatte barn og unge et godt og trygt hjem. Jeg er glad for at ideelle organisasjoner vil samarbeide med myndighetene om ? f? flere til ? p?ta seg denne viktige oppgaven, sier statssekret?r Henriette Westhrin.
BUFdir har i utgangspunktet ansvar for ? rekruttere alle typer fosterhjem. Behovet for ? skaffe gode nok plasser til barna som trenger det, er stort. 2011 skal v?re det store fosterhjems?ret, og BUFdir skal gjennomf?re ulike kampanjer og rekrutteringstiltak.
Statsr?d Audun Lysbakken har ved flere anledninger varslet at han ?nsker ? trekke ideelle akt?rer mer inn i arbeidet for ? skaffe flere fosterhjem. Det har v?rt regjeringens intensjon og har ikke endret seg.
BUFdir skal lyse ut en konkurranse for statlig kj?p av fosterhjemstjenester. I tr?d med regjeringens politikk vil dette v?re en konkurranse bare for ideelle akt?rer.
– At ideelle akt?rer som driver institusjoner, kan ha egne fosterhjem som barna flytter over til etter en periode, tror vi kan v?re en god l?sning for mange barn. Det at ideelle akt?rer har tilgang p? fosterforeldre gjennom mange ?rs arbeid innen barnevernet, f?r benytte denne ressursen p? en god m?te har en stor verdi, p?peker Westhrin.
Av samtlige barn som bor i fosterhjem, bor ca 8000 i kommunale fosterhjem, mens ca 800 bor i statlige. Rekrutteringen til kommunale fosterhjem er derfor den st?rste utfordringen. Bufdir er i dialog med ideelle organisasjoner for ? vurdere et samarbeid.
– Jeg er glad for at de i dag har takket ja til et videre samarbeid om dette. Vi har tro p? at det store nettverket som ideelle akt?rer har kontakt med, kan v?re en viktig ressurs ogs? her, forsetter Westhrin.

Authors

Related posts

Top