– Stortingsflertallet glemmer sine partiprogrammer om ?kt adopsjonsst?tte!

– Hvorfor f?lger ikke partiene sine egne programmer og ?ker adopsjonsst?tten slik de har lovt i ?revis? Det sp?r daglig leder i Adopsjonsforum, ?ystein Gudim.
Det er langt igjen til ?nsket fra adopsjonsforeningene, som i mange ?r har argumentert for en adopsjonsst?tte tilsvarende 1G i folketrygden ? som i dag er 82.122 kroner.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og Kristelig Folkeparti har alle programfestet at st?tten til familier som adopterer fra utlandet b?r kobles til grunnbel?pet i Folketrygden. I tillegg har ogs? H?yre sagt at de st?tter kravet, men partiene f?lger ikke opp, sier Gudim. Til tross for et stort flertall p? Stortinget blir dette kravet ikke prioritert.
? Vi har n? ventet i 7 ?r p? at flertallet p? Stortinget innfrir l?ftene i partiprogrammene, sier Gudim.
Adopsjonskostnadene har ?kt kraftig de siste ?rene fordi utgiftene m? fordeles p? f?rre familier n?r antallet adopsjoner har g?tt ned.
Adopsjonsst?tten fra staten er ment ? bidra til at ikke ?konomien skal avgj?re hvem som kan ha r?d til ? adoptere barn.
? St?tten til adoptivforeldre er ?konomisk sett ingen stor sak p? statsbudsjettet, men den har en enorm signaleffekt og betyr mye for den enkelte familie. ? ?ke adopsjonsst?tten vil v?re et viktig signal om at ? adoptere er en likeverdig m?te ? f? barn p?, sier daglig leder i Adopsjonsforum, ?ystein Gudim.
Teksten til kapittel 852 om adopsjonsst?tte i statsbudsjettet finner du her.
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Authors

Related posts

Top