Tag Archives: Anne- Grete Str

Befolkningsframskrivinger. Nasjonale og regionale tall, 2010-2060

Befolkningsframskrivinger. Nasjonale og regionale tall, 2010-2060

Helse- og omsorgsdepartementet er bekymra over bruken av alkohol og andre rusmidlar blant tilsette i helsesektoren. ? Vi ?nskjer derfor eit forbod mot ? drikke alkohol ?tte timar f?r arbeidstida startar, seier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Str?m-Erichsen. Forslaget blir no sendt p?…
Top