Tag Archives: Audun Lysbakken

Stor st?ttebevegelse for homofile

Stor st?ttebevegelse for homofile

Norsk Folkehjelps motreaksjon til Profetens Ummahs hatgruppe fikk over 5000 f?lgere p? f? timer. Som en reaksjon p? Profetens Ummah sin facebookgruppe mot Gay Pride, startet Norsk Folkehjelp torsdag ettermiddag facebooksiden “St?tt homofile i Oslos gater. #nogayshame #gogaypride”.https://www.facebook.com/gogaypride I l?pet av fire timer fikk denne siden over ti ganger s?…

Nestlé blir f?rste n?ringsmiddelvirksomhet som samarbeider med Fair Labor Association

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottar tirsdag 13. desember kl. 11.30 utredningen om ungdom, makt og medvirkning. Utvalget har vurdert forslag og tiltak som kan bidra til ? ?ke unges innflytelse p? ulike arenaer. Utvalget ledes av Trond-Viggo Torgersen og har blant annet best?tt…

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender n? utredningen fra Inkluderingsutvalget p? h?ring. H?ringsfristen er 15. oktober. Utredningen og innspillene vil v?re et viktig grunnlag i en ny stortingsmelding om integrering, som barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken skal legge frem i 2012.…

Genombrott för Envac i Finland

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag p? vegne av Regjeringen utredningen fra Inkluderingsutvalget. Utvalgets mandat har v?rt ? vurdere hvordan integreringsarbeidet virker og foresl? forbedringer. Utvalget har analysert omr?der som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse, og har kommet med konkrete forslag p?…

Ny leder for barnehageutvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foresl?r ? ?ke st?tten med 5 millioner kroner til ferietilbud for barn, unge og familier med d?rlig ?konomi. Form?let er ? senke sosiale og ?konomiske barrierer for deltakelse og bidra til inkludering. -?kt st?tte til ferietiltak i storbyene gj?r…
Top